136# متفاوتقدرت الله شروین

(خاطره ها ۷)

متاسفانه متن اصلی مطلب را به شکل ورد نیافتم و از همین رو نوشته را از روی کتاب نمایش اسکن کرده و در فرمت پی دی اف در اینجا درج کردم تا خواندن آن میسر گردد! 
اصغر نصرتی
۲۷ مارس ۲۰۱۵

| (نظر دهيد)

آرشيو