011#عاقبت قلم فرسایی
نمایش «عاقبت قلمفرسایی» نخستین تجربه ی گروه تاتر چهره در خارج از کشور بود! این نمایش متاسفانه تنها یکبار آنهم در فستیوال تاتر کلن اجرا شد. نمایش اثری ست از غلامحسین ساعدی که به علت داشتن تنها سه شخصیت در آن برای بسیاری از گروه های تاتری شهرستانها و کوچک همواره از جذابیت اجرایی فروان برخوردار بود و هست!
| (نظر دهيد)
Aghebate-Ghalam-Farsai.gif
| (نظر دهيد)

آرشيو