100#فهرستنکته ها و اشاره ها

3    شماره دهم کتاب نمایش و نظرسنجی خوانندگان/ اصغر نصرتی

5    ضرورت آرشیو تاتر برونمرزی

7    بخش سینما در کتاب نمایش

از اینجا و آنجا

9    خبرهای تاتری

مقاله ها و مقوله ها

19   به یاد جمیله شیخی/ محمد مطیع

23   برخورد نمایش نوپای ایران با قدرت/ خلیل موحد دیلمقانی

31   ویژگی های تاتر رضا عبدم/ نیلوفر بیضایی

41   نگاهی به تاتر اصفهان/ قدرت الله شروین

51   رختخواب و صحنه/ جورج تابوری- محمدعلی بهبودی

57   روز جهانی تاتر از دیروز تا امروز/ اصغر نصرتی

60   پیام روز جهانی تاتر/ یاکووس کامپانلیس

سینما

63   تاثیر سینماگران تبعیدی آلمان بر فیلم های سری سیاه آمریکا/ مسعود مدنی

73   رضا بیک ایمانوردی و سینمای فبلم فارسی/ مسعود مدنی

گزارش

81   بازگشت به تراژدی؟/ بهروز قنبرحسینی

91   روز جهانی تاتر/ بهروز قنبرحسینی

نقد

105 نگاهی بر نمایش خر/ الکساندر تمرز

ادبیات نمایشی

107 یک دیالوگ آسفالتی/ علی شاد

113 رابعه/ عطا گیلانی

141 آگهی ازدواج/ کار والنتین- ایرج زهری

معرفی کتاب

143 موج چهارم/ اصغر نصرتی

آرشیو

149 آرشیو تاتر برونمرزی ایرانیان

153 فهرست موضوعی سه ساله ی کتاب نمایش

155 نظرسنجی در باره کتاب نمایش

متفاوت

163 تعزیه در روستای دهداران/ فرزاد جاسمی

166 در باره روز جهانی تاتر (به زبان آلمانی)

 

 

طرح روی جلد: فریده رضوی

| (نظر دهيد)
jeld-10-web.jpg
| (نظر دهيد)

آرشيو