فهرست شماره اولسرمقاله

3    انگیزه ها و آرزوها

پژوهش های تاتری

5    تاریخ اجتماعی-سیاسی تاتر در ایران/ مجید فلاح زاده

ادبیات نمایشی

23   دیو، دیوث، درام/ هایده ترابی

47   با کاروان سوخته/ علیرضا کوشک جلالی- عطا گیلانی (مترجم)

مقاله ها

101 تاتر فمینیستی/ نیلوفر بیضایی

105 گپی در باره تاتر/ گارسیا لورکا - کیوان بهادری

113 ما در کجای زمان ایستاده ایم؟/ نیلوفر بیضایی

119 بررسی محتوایی تاتر ایران در تبعید/ ابراهیم مکی

آرشیو نمایش (اصغر نصرتی)

123  از اینجا و آنجا (اخبار تاتری)

139 کتاب شناسی نمایش

149  ضرورت تهیه آرشیو

 

طرح روی جلد: «تماشاگر» اثر ناصر حسینی

 

| (نظر دهيد) 1 نظرداده شده
jeld.jpg
| (نظر دهيد)

آرشيو