فهرست شماره ششمنکته ها و اشاره ها

3    در آستانه ی قرن/ اصغر نصرتی

از اینجا و آنجا

5    اخبار تاتری

مقاله ها و مقوله ها

11   هم از توبره هم از آخور/ ناصر رحمانی نژاد

18   داریو فو و گروه کمون/ مهستی شاهرخی

25   به سوی تاتر-رقض/ سوزانه شلیسر- نیلوفر بیضایی

33   بیان جوهز نمایش/ مارگریت دورا- عزت گوشه گیر

35   صدای بالغ/ بهمن فرسی

گزارش

39   صدای تیشه بر بیستون/ اصغر نصرتی

57   گفتگو با میترا زاهدی/ اصغر نصرتی

65   گزارشی از چهارمین جشنواره ی هامبورگ/ ایرج زهری/ اصغر نصرتی

79   گفتگو با رامین یزدانی/ اصغر نصرتی

نقد

87   ده سال سکوت/ بهروز قنبرحسینی

مصاحبه

95   از جسد تا خانه ای در چمدان/ احمد نیک آذر

ادبیات نمایشی

117  در مه/ عزت گوشه گیر

135  ما همچنان میخوانیم/ احمد نیک آذر

معرفی کتاب

167  نمایش در نمایش/ اصغر نصرتی

متفاوت

171  کنکور وقت دیگر/ عطا گیلانی

177  پروژه ی ناخواسته/ امید خادم صبا

179  صحنه کوچک فرایبورگ

181  کوله بار یک سفر/ منوچهر رادین

185  نامه ی سرگشاده/ ناصر حسینی

  

طرح روی جلد: ناصر حسینی

 

 

 

| (نظر دهيد)

jeld-06-web.jpg

| (نظر دهيد)

آرشيو