اصغر نصرتی

 

دريافت جايزه ادبي نوبل در سال 1999 يكبار ديگر گونتر گراس را در رسانه‌هاي گروهي مطرح کرد و نام و كارهاي او بر سرزبان‌ها افتاد. در بيشتر اين نوشته ها و گفته ها عمدتن به آثار غير نمايشي وي توجه شده بود. از آنجا كه گونتر گراس چندين نمايشنامه نيز نوشته است، سعي من در اين نوشته ی مختصر، ضمن توجه اجمالی به آثار غير نمايشي او، مكثي كوتاه بر آثار نمايشي وي خواهد بود.

 

 

images.jpg

گونتر گراس آخرين نويسنده پس از جنگ دوم جهاني‌ست كه مانند هاينريش بُل و برخي ديگر از اعضاي گروه معروف 47 همواره خود را در امور هنري و سياسي به يك اندازه فعال نگه داشت و بارها با موضع‌گيري هاي خود نه تنها نامش بر سرزبانها جاري شد، بلكه با اين فعاليت‌ها بارها به شهرت خود نیز افزود. نسل اين نوع نويسنده‌ها در آلمان نيز مانند دايانسورهاي ‌پيش از تاریخ رو به انقراض است. امروز ديگر كمتر نويسنده‌ي مطرح آلماني حال و رمقي براي دخالت در امور سياسي و اجتماعي روزمره كشورش دارد. اين احساس وظيفه شهروندي (‌كشوري و جهاني‌) در نزد نويسندگان امروز سيماي ديگر گونه‌اي يافته است!

گراس تحصیل كرده رشته هنر در برلين و دوسلدورف است. هنوز يك سالي از اتمام تحصيلش نگذشته بود كه آلمان را به قصد اقامت در فرانسه ترك مي‌كند.

رمان طبل حلبي[1] مطرح‌ترين اثر گراس است كه توجه بسياري از منتقدين، از جمله مارسل رايش راينسكي[2] منتقد معروف آلماني را به خود جلب كرد. و همين رمان طبل حلبي بود كه اعطاء جايزه ادبي نوبل را، پس از سال‌ها، براي گراس ممكن ساخت. گراس عامل، انگيزه و دلايل نوشتن رمان طبل حلبي را دوران بازداشتش توسط نيروها آمريكايي در پي شكست نازيسم مي‌داند. چرا كه وي مدعي‌ست در مدت اقامت در بازداشتگاه آمريكايي‌ها به عمق تفكر جنگ‌طلبانه و انديشه‌كش نظام هيتلري پي برده است. او كه خود ‌پيش از بازداستش يكي از چندين هزار طرفدار اين نظام بوده و داوطلبانه به ياري ارتش هيتلري شتافته است، بهتر از هركسي مي‌توانست پرده از اين فاجعه كنار بزند.
گراس با پروش شخصيت اسكار[3] در رمان طبل حلبي اعتراض خود را به جنگ و به همه آنچه كه رشد جسم و روح انسان واقعي را تهديد مي‌كند، ابراز داشت. اسكار برخلاف قاعده و قانون طبيعت، عهد كرده است بزرگ نشود. او دنياي كوچك و طبل حلبي و گاهي نيز فريادهاي شيشه‌شكن خود را براي همه دنياي بزرگان ترجيع مي‌دهد. او به همه‌ي اين دنياي وحشت‌انگيز پشت كرده است. آيا براستي اين اعتراض سمبليك گراس توانست و مي‌تواند آدمي را از آنچه كه در شرف شدن است مانع شود. مي‌توان مانع رشد جبري انسان تنهاي اين زمان شد؟ متاسفانه تجربه پاسخ مثبتي به اين پرسش نمي‌دهد. اما با اينهمه اعتراض اسكار‌ِ ِ گراس ارزش تاريخي خود را بر لوحه زندگي انسان اين دوران ثبت كرده است.

imgres.jpg

با تاسيس گروه 47[4] گراس به عضويت آن در آمد و تا آخرين روزهاي عمر كانون مذكور عضو آن باقي ماند. علاقه و گرايش دايمي گراس به امور سياسي كشورش و مسايل مهم جهان بارها در آلمان موجب جنجال‌هاي مطبوعاتي شده است.

گراس سال‌ها در كنار حزب سوسيال‌دموكرات آلمان (SPD) و جانبداري از سياست‌هاي آن موفقيت‌هاي انتخابي اين حزب را افزايش داد. در مخالفت با اتحاد دو آلمان به همراه لافونتن در كنار آن اقليتِ چپ حزب قرار گرفت كه اتحاد دو آلمان را به صلاح موقعيت آن روز دو آلمان نمي‌دانستند. همين موضع‌‌گيري بود كه بعدها انزواي اجتماعي آنها را فراهم ساخت. اما جانبداري حزبش از تغيير قانون پناهندگي‌ـ‌خارجي‌ـ چنان مورد اعتراض گراس قرار گرفت كه يك شبه به عضويت چندين ساله‌ي خود در حزب پايان داد و حزب را ترك كرد. ولی با توافق ضمني براي دخالت نظامي در يوگسلاوي سابق و پرخاشگويي اخيرش به لافونتن دبير اول اسبق حزب سوسيال دموكرات‌، او را به موضع‌‌گيري‌هاي ديگر سياسي‌ـ‌اجتماعي كشاند كه با چهره ديروز وي متفاوت بود.

در مجموعه‌ي ادبي گراس با بيش از 24 اثر منظوم و منثور كه در بر‌گيرنده سال‌هاي 1954تا 1995 است، هشت نمايشنمامه جاي دارند كه شهرت و اهميت برخي از آنها سبب شد كه نام گونتر گراس نيز در جرگه نمايشنامه نويسان جهان قرار ‌گيرد.

نخستين تمايشنامه را گونتر گراس در سال 1954 نوشت كه به هنگام به همراه دو نمايشنامه ديگر با نام "‌سواره رفتن و برگشتن[5]" به چاپ رساند. اين دو نمايشنامه چندان توجه‌اي را به خود جلب نكرد و تا آنجا که نگارنده مطلع است اين دو اثر هرگز در آلمان به روي صحنه نيامدند. با اين همه اين دو نمايشنامه تمريني بود براي گراس تا اينكه نمايشنامه بعدي خود را با عنوان ‌سيل[6]‌ در سال 1955 به چاپ رساند. اين نمايشنامه كه دو سال بعد (‌57‌) در فرانكفورت براي نخستين بار به روي صحنه رفت، گوياي وضعيت خانواده‌اي است كه خطر سيل همه آنها را تهديد مي‌كند و آنها به ناچار در يك اتاق شيرواني پناه گرفته‌اند. اما پناهگاه آنها محل زندگي دو موش فيلسوف (!) نيز هست. مدت اقامت آنها در آنجا نه تنها موجب آشنايي با زندگي و افكار موش‌‌ها مي‌شود، بلكه پس از فروكش سيل و برگشت خانواده به زندگي عادي خود، حسرت زندگي دو موشِ فيلسوف همه‌ي خانواده را در برمي‌گيرد.

‌عمو عمو[7] نمايشنامه بعدي گراس محسوب مي‌شود. كه در سال 1956 چاپ شد و در سال 1958 در شهر كلن نخستين اجرا از آن به روي صحنه رفت. عمو عمو تصويرگر زندگي مردي به نام بولين است كه به حساب خود مردي خطرناك و آدمكش است، اما جامعه او را جدي نمي‌‌گيرد. بولين در سعي مدام خود براي به قتل رساندن ناموفق مي‌ماند، عاقبت با اسلحه خودش توسط دو پسر بچه به قتل مي‌رسد. نمايشنامه با تمهيدات و وقايع متفاوت تصويرگر زبوني و شكست بولين و عاقبت نابودي وي است.

سال 1957 نمايشنامه آشپزهاي شرير‌ گراس به چاپ مي‌رسد كه در ميان هشت نمايشنامه‌ي وي از معروفترين آنهاست. آشپزهاي شرير در پنج پرده نوشته شده است و در آن تلاش چند آشپز براي بدست آوردن فرمول سوپي استثنايي‌ست كه مردي به نام كنت راز اين فرمول را مي‌داند. آشپزها در يك معامله اين قول را از كنت مي‌‌گيرند كه چنانچه وي براي آنها راز اين فرمول را فاش كند، آنها نيز در عوض دختر زيبايي به نام ماريا را همسر او كنند. كنت با وجود بدست آوردن ماريا بر وعده خود عمل نمي‌كند و فرمول مذكور را در اختيار آنها قرار نمي‌دهد. در‌گيري كنت با آشپزها عاقبت وي را برآن مي‌دارد كه دست به خود كشي بزند و او كه به تازگي مزه زندگي خوشِ با ماريا را چشيده ‌مجبور مي‌شود به زندگي خود و همسرش پايان دهد.

دكتر ناظرزاده‌كرماني ضمن ترجمه‌ي قسمت كوچكي از اين نمايشنامه، در كتابش[8]، آشپزهاي شرير را اثري با "جاذبه‌هاي مصنوعي و محتوايي روشنفكرانه‌ي كاذب‌" مي‌داند. و مي افزايد كه گراس در اين اثر "سرِ بي صاحب مي‌تراشد و يك طرفه به قاضي مي‌رود." در نگاه نقدگونه‌ي ناظرزاده كرماني به اين نمايشنامه و ديگر نمايشنامه‌هاي گراس نوعي مقابله با نظريه مارتين اسلين نسبت به آثار گراس ديده مي‌شود. اما كرماني در مجموع اين نظر اسلين را تائيد مي‌كند كه اين نمايشنامه‌ي گراس جزء نمايشنامه‌هاي ابزورد محسوب مي‌شود. خودِ گونتر گراس نيز در جايي آثار نمايشي خود را شاعرانه و ابزورد ناميده است.[9]

نمايشنامه بعدي گراس سي و دو دندان است كه در سال 1958 آن را نوشته است. اين نمايشنامه نيز از تك پرده ای هاي اوست.

گرچه هنوز «ده دقيقه تا بوفالو» از كوتاه‌ترين نمايشنامه‌هاي او محسوب مي‌شود، اما شهرت آن كمتر از ديگر نوشته‌هاي نمايشي او چون «سيل» و «آشپزهاي شرير» نيست. اين نمايشنامه در يك پرده و داراي شش شخصيت (گوردوويل- مامور فنيِ قطار- پمپلفورت- مامور آتشنشاني-، آكسل - گاوچران - كوچن رويتر- نقاش- و فركاته - يك زن-) است. اين نمايشنامه نيز از جمله نمايشنامه‌هاي ابزورد وي محسوب مي‌شود.

داستان نمايشنامه حكايت سفر عده‌اي با قطار به مقصدي به نام بوفالو است كه همواره ده دقيقه به مقصد نهايي باقي‌ست و هرگز هم بدان نمي‌رسند. سراسر نمايشنامه سرشار از ديالوگ‌هاي گريزان از منطق و واقعيت است.

«توده‌ها قيام را تجربه مي‌كنند» (خلق به پا مي‌خيزد) مشهورترين اثر نمايش سیاسی گراس است. شهرت اين نمايشنامه بيشتر مديون انتخاب موضوع و حوادث اجتماعي و سياسي سال 1953 در آلمان شرقي‌ (سابق) است. اين نمايشنامه خيلي زود مورد توجه منتقدين غربي قرار گرفت. در غرب، به ويژه آلمان غربي، از اين نمايشنامه بهره‌هاي سياسي‌ـ‌تبليغاتي بسيار بردند و نويسنده را نيز از اين راه تشويق‌هاي بسيار كردند. از همين رو در بيشتر كتاب‌هاي راهنماي تآتر آلمان بيشترين توجه و در تآترهاي آلمان افزون‌ترين اجراها را اين نمايشنامه داشته است. از جمله سه دايره‌المعارف معروف تآتري آلماني بدون استثناء اين نمايشنامه را پيش و بيش از ديگر آثار نمايشي وي مورد توجه قرار داده‌اند. علت اين توجه تنها به دليل ارز‌ش‌هاي دراماتيك آن نيست. همانطور كه اعطاي جايزه‌ي نوبل، آنهم با اينهمه تاخير، تنها به علت رمان طبل‌هاي حلبي وي نبوده است.
نمايشنامه‌ي خلق به پا مي‌خيزد در چهار پرده نوشته شده و در آن پنج شخصيت اصلي، (رئيس، اروين- دراماتورگ، لومنيا- بازيگر، كُرناكه- شاعر و دستيار) و جمعي توده‌ي مردم ـ كارگران‌ ـ ، داستان نمايشنامه را به جلو مي‌برند.

واقعه‌ي نمايشنامه در يكي از سالن‌هاي تآتري برلين شرقي رخ مي‌دهد؛ رئيس يا كارگردان كه بي‌شباهت به برتولت برشت نيست، مشغول كارگرداني نمايشنامه‌ي كوريولانوس[10] از ويليام شكسپير است. تمرين‌هاي نمايشنامه مصادف با قيام كارگرانِ برلين شرقي در ژانويه 1953 است. صحنه‌ي قيام مردم در نمايشنامه‌ي شكسپير كه كارگردان سعي دارد آن را با توجه به ايدئولوژي خويش تصوير كند، با مشكل اجرايي روبرو مي‌شود. چرا كه وي خيلي زود پي مي‌برد كه صحنه‌ي مورد نظر وي با حوادث جاري كشور شباهت بسيار دارد. اكنون بايد اين دشواري را كارگردان با مسوولين (سانسور) كشور به نحوي برطرف كند تا با آنها درگير نشده و در عين حال عمل و كار وي برخلاف ايده‌آل‌هايش هم نباشد و صحنه‌ي قيام نيز تا حد ممكن زنده و هنري اجرا شود. اما او درعمل تا آنجا پيش مي‌رود كه عليه كارگران (همكاران خويش در نمايش)، عمل كرده و براي سركوب آنها با مامورين امنيتي همكاري مي كند. چرا؟ چون كارگران (كساني كه نقش مردم را در نمايشنامه بازي مي‌كنند.) نمايشنامه نيز مي‌خواهند در پوشش اجراي صحنه‌ي قيامِ توده‌ها و جان بخشيدن بدان، عملا به قيام واقعي خود عينيت بخشيده و آن را با جنبش اجتماعي پيوند زنند. هر دو سو، كارگردان و كارگران، مي‌خواهند از يكديگر سود آني برند. طنز تلخ و گره‌ي نمايشنامه در همين نكته نهفته است. كارگرداني كه با اجراي نمايشنامه‌ي كوريولانوس مدعي تبليغ و ترويج آگاهي طبقه‌ي پيشرو- كارگردان- است، به محض آگاهي از نيت‌هاي كارگرانِ همكاران خويش، سعي دارد از اين نياز اجتماعي آنها تنها براي بالا بردن كيفيت نمايشنامه‌ي خود سود برد! و كارگران نيز در پوشش يا قيام نمايشي در فكر شكل دادن قيامي واقعي‌اند.

گونتر گراس سعي دارد در اين نمايشنامه نه تنها صداقت و اعتقاد امثال برشت را به سُخره گيرد، بلكه مي‌خواهد به زعم خويش فرصت‌طلبي تاريخي و تناقض‌هاي مضحكِ اعتقادي امثال برشت را نيز به تصوير كشد.

زندگي برتولت برشت و عكس‌العمل وي نسبت به حوادث 1953ِ آلمان شرقي نشان داد كه تا چه حد مي‌تواند ادعاي گراس بيان حقيقت باشد! اگر چه در آن سال‌ها برشت نتوانست احساس واقعي خود را همگاني كند، اما چاپ برخي از شعرهاي وي ، آن هم مدت‌ها بعد، شخصيت واقعي او را بهتر نشان داد. آري تجربه يكبار ديگر نشان داد كه مرعوب جو و حوادث زمانه شدن چندان با حقيقت‌جويي نزديكي ندارد.

نمايشنامه‌ي «توده‌ها قيام را تجربه مي‌كنند» براي نخستين‌بار به سال 1966 در تآتر شيلرِ برلين غربي به كارگرداني هانس يورگ اوتسرات[11] به روي صحنه رفت و در آن رُلف هِنيگر[12] در نقش كارگردان بازي كرد.

يكي ديگر از نمايشنامه‌هاي به چاپ رسيده‌ي گراس تقدم[13] نام دارد. اين نمايشنامه را وي بر اساس رمان معروف «بي‌حسي موضعي» خود نوشته است. تقدم در سال 1969 به چاپ رسيد و در همان سال نيز براي نخستين بار در تآتر شيلرِ برلين غربي به روي صحنه رفت. داستان نمايش از اين قرار است:

يك دانش‌آموز دبيرستاني به نام شِربام قصد دارد برليني‌ها را به وحشت اندازد. در خيابان اصلي و مهم شهر، آنهم در وقت رفت‌‌و‌آمدِ شديد روز، مي‌خواهد سگ خود را به آتش كشد! علارغم تشويق همكلاسي‌اش به ادامه اين عمل، مشاور آموزشي دبيرستان او را از اين كار برحذر مي‌دارد. ...

با وجود نمايشنامه‌هاي ذكر شده، گراس نتوانست بسان يك نمايشنامه‌نويسِ مطرحِ آلماني در كشور خود يا در ديگر كشورها عرض اندام كند. اگرچه نمايشنامه‌ي آشپزهاي شرير (شرور) توانست او را نيز در كنار ابزورد نويسانِ جهان قرار دهد و مانند شايمر از نادر ابزوردنويسان آلماني زبان محسوب شود، اما با نوشتن نمايشنامه‌ي توده‌ها قيام را تجربه مي‌كنند، نه تنها از ابزوردنويسي دور شد، بلكه سه سال بعد پس از نوشتن نمايشنامه‌ي تقدم اساسا عرصه‌ي نمايشنامه‌نويسي را ترك كرد.

گونتر گراس، برخلاف عرصه‌ي ادبيات نمايشي، در بخش ادبيات داستاني از شهرت و موفقيت اجتماعي و ادبي بيشتري برخوردار شد. همان رمان طبل حلبي وي توانايي او را در اين عرصه به اثبات رساند و به همين خاطر هم رايش رانيسكي وجود طبل حلبي را دليل كافي براي دريافت جايزه ادبي گراس دانست.

گراس از دهه‌ي هفتاد هرچه بيشتر در امور سياسي و سياست‌هاي فرهنگي‌ـ‌‌اجتماعي كشورش فعال شد و در مدت بسيار كوتاهي نامش زبانزد هر كوي‌و‌برزن فرهنگي و اجتماعي گشت. آثار داستاني بعدي او چون سال سگي، قرن من و مزرعه پهناور نيز بر شهرتش افزودند.*[1] Die Blechtrommel

[2] Marcel Reich-Ranicki

[3] Oskar

[4] گروه 47 عنوان نخستين كانون نويسندگاان آلماني پس از جنگ بود كه توسط هانس ورنر ريشتر و قريب 200 نويسنده آلماني، از جمله هاينريش بل، پتر وايس در سال 1947 شكل گرفت و در سال 1977 به عمر خود پايان داد. در جلسات سالانه‌ي  اين كانون نويسندگان از آخرين آثار چاپ و ثبت نشده  يكديگر با خبر مي‌شدند. در همين جلسات بود كه نخستين برخورد و انتقاد با آثار يكديگر را انجام مي‌دادند. در يكي از همين جلسات (1957) بود كه گراس براي رمان طبل حلبي نخستين جايزه را توسط اين كانون دريافت كرد.

5 Beritten hin und zurück

[6] Hochwasser

7 Onkel Onkel

[8]  تآتر پيشتاز تجربه‌گرا و عبتث‌نما؛ دكتر فرهاد ناظرزاده‌كرماني، نشر جهاد، تهران 1365.

9  Theaterlexikon 1998; Systema München.

[10] Coriolan (Coriolanus)

[11] Hansjoerg utzerath

[12] Rolf Henniger

[13] Davor

*         براي نگارش اين نوشتار از منابع زير بهره برده‌ام:

1-       درام‌نويسان جهان؛ منصور خلج و ستاره صالحي، انتشارات برگ، تهران 1377، ص.ص. 261-257.

2-       گونتر گراس برنده جايزه نوبل ... ؛ خسرو ثابت قدم، بررسي كتاب -شماره 33-، به كوشش مجيد روشنگر، صص. 268-265.

3-       Universallexikon; Data Becker´s

4-       Theaterlexikon; Systemaverlag GmbH.

5-       Schauspielführer; Herg. Von Otto Nedden u. Karl Ruppel, Reclams. 1969 Stuttgart, S. 1075-1077.

6-       تآتر پيشتاز تجربه‌گرا و عبث‌نما؛ دكتر فرهاد ناظرزاده‌كرماني، نشر جهاد، تهران 1365.

7-       عكس از روزنامه‌ي  WAZ ِ شهر اسن (آلمان) برگرفته شده است.

| (نظر دهيد)
11080897_10203957929170590_8818584612614612849_o.jpg

| (نظر دهيد)

ارسال کننده ی پیام روز جهانی تاتر ۲۰۱۵

برگردان از اصغر نصرتی


20792_10203867362344506_1599620893570856193_n.jpg

کریستوف وارلیکوفسکی در سال ۱۹۶۲ در لهستان دنیا آمده است و یکی از کارگردانان به نام تاتر معاصر اروپا محسوب می شود. وی توانسته با همراهی طراح صحنه خانم مارگورزتا شازنسکی تصاویر شگفتی در تاتر خلق کند. در همکاری با بازیگران موفق به کشف و بروز لایه های پنهانی خلاقیت هنری آزاد در بازیگران گشته است. وارلیکوفسکی آثار شکسپیر را در برداشت و پرداختی کاملن نوین کارگردانی کرده است. کارگردانی های وی نوعی برداشت شورشی از یک اثر است. این برداشت او هم شامل آثاز کلاسیک یونانی می شود و هم شامل آثار بعدی و معاصر. کارگردانی نمایشنامه ی«زدوده شده»(۱) اثر سارا کانه به وی هم در فستیوال آوینیون (فرانسه) و هم مونترال در سال ۲۰۰۲ شهرت بسیار بخشید. همین کارگردانی نیز نقطه عطفی بود برای زندگی هنری وی در جامعه هنری جهانی.

از سال ۲۰۰۸ وی مدیر هنری « تاتر نو»(۲) ِ ورشو را بدست آورد و در همین تاتر بود که او چهار کارگردانی مهم خود را ( آپلونیا ۲۰۰۹، پایان ۲۰۱۰، تالس افریقایی بعد از شکسپیر ۲۰۱۱ و کابارت وارزوسکی ۲۰۱۳) ارائه داد. در حال حاضر نیز وارلیکوفسکی مشغول کار روی تنظیمی نمایشی از رمان صد سال تنهایی است.

10995985_10203867359584437_6739702338298511024_n.jpg

در «تاتر نو» وارلیکوفسکی مفهوم و معنای جدید و تصور منحصر به فرد خویش از تاتر را به معرض نمایش گذاشت. در این تاتر «نقش» در نمایش و مکان تاتری در جامعه تعریفی تازه یافت. بازیگران در همه ی موضوعات و مباحث دخالت داده می شوند و ‐"برهم زدن بساط تاتر متداول" موضوع اصلی این تاتر است.

10505328_10203867359184427_6204939712963918525_n-1.jpgآثار کارگردانی شده ی وارلیکوفسکی مهمان همه ی فستیوال های مهم تاتری جهان است: از آوینیون تابلگراد. از ادینبورگ تا نیویورک و سنگاپور و از سئول تا وین. همچنین اپراهای وی را می توان در مهمترین ساختمانهای اپرای اروپا، همچو اپرای ملی پاریس، اپرای دولتی بایر و بسیاری دیگر، دید. 


(۱)  نام این نمایشنامه را من آزادانه ترجمه کرده ام و چون آثر را به خوبی نمیشناسم،بر اساس اطلاعات فعلی خود این نام را شایسته میدانم. نام آلمانی نمایشنامه اما Gesäubert است. این نمایشنامه سومین اثر نمایشی خانم سارا کانه Sarah Kane است. 

(۲)  Nowy Teatr به زبان لهستانی

عکسها از اینترنت اخذ شده است:
۱- وارلیکوفسکی
۲- نمایش مکبث
۳- نمایش آپلونیا

منبع: http://www.iti-germany.de/index.php?id=250


| (نظر دهيد)

پيام روز جهاني تاتر ۲۰۱۵
از کارگردان لهستانی کریستوف ورلیکوفسکی


11075269_10203866718808418_5080807115377102306_n.jpg

هنرمندان واقعي تاتر را اكثرن دور از صحنه ي تاتر ميتوان يافت. اينها علاقه اي به تاتر به عنوان ماشين توليد سنت ها و كليشه ها ندارند. اين هنرمندان در جستجوي سرچشمه ي پويا و جريانهاي زنده اي هستند كه الزامن در بستر خود تاتر یافت نمیشود و برخی تنها میتوانند اين امور را آنهم با تلاش فروان، به تقليد بكشند. ما تقليد مي كنيم، بازتوليد مي كنيم به جاي آنكه دنيايي را خلق كرده باشيم. به جاي آنكه لحظه اي مکث کرده باشیم يا اينكه دقتی به ضربه هاي تاثیرگذار يك ديالوگ بر تماشاگر كرده باشيم. بدون آنكه تاثير لايه هاي پنهان متن را بررسي كنيم. هيچ هنري همچو تاتر توان بيان شور و احساس پنهان انسانی را ندارد. 

راهنماي كار من در اين عرصه مراجعه به خود ادبيات است، اينها همواره مرا راهبري مي كنند، نويسندگاني هستند كه صد سال پيش پيامبرانه اما بي غرض، زوال و ظلمت خدايان اروپايي را نوشته اند. تمدن ما تا همين امروز هم هنوز نتوانسته بر اين تاريكي روشنايي بخشد. من به فرانس كافكا و توماس مان يا مارسل پروست مي انديشم و امروز ميتوان «جان ماكس ولكوتزه» را بر اين گروه پيامبران افزود. 
نقطه مشترك اين پيامبران در اين است كه احساس پايان جهان را جدي گرفتند و آن را در نحوه ي فروپاشي مدلي از روابط ميان انسانها، نظم سنتي ارزش ها و درگيرهای زندگي انساني تعبير كردند و آنها را به پرسش و چالش كشيدند. این احساس و پرسش هنوز هم به قوت خود باقيست، گرچه ما آن پايان جهانی که آنها می گفتند پشت سرگذاشته باشیم. 
انسان هاي اين جهاني شاهد قتل ها و درگيري ها مدام و رو به افزايش هستند كه حتي همه ي رسانه های موجود هم توان پوشش دادن بدان ها را ندارند. خبرهایی که هنوز از آنها ذكري به ميان نيامده، خسته كننده مي شوند و بدون آنكه اثري از خود بر جاي گذارند، از صفحه ي اخبار روز محو مي شوند. در جهاني اينچنين احساس ناتواني، شوكه شدن و محاصره گشتن داريم. 
ما ديگر در توانمان نيست كه برج و بارو بسازيم و سخت كوشانه ديوارهاي مستحكمي براي دفاع از خود برپا داریم. برعكس اینها ما را بر آن مي دارند كه در حفظ شان بكوشيم. و اينها چنان از ما نيرو مي گيرند كه ديگر تواني در ما براي كشف دنياي آن سوي ديوارها نمي ماند. دقيقن همينجا نقش تاتر برجسته مي شود. اين جا محل ابراز توانايي تاتر است. یعنی به سويي بنگريم كه دیدنش ممنوع گشته است. 
"اسطوره سعي دارد كه ابهام را توضيح دهد. از آنجا كه از حقيقتي برآمده، بايد كه دوباره با ابهامي پايان گيرد" چنين مي گويد فرانس كافكا در باره ي اسطوره ي «پرومته». من بر اين باورم كه تاتر نيز اينچنين بايد به كار گرفته شود؛ حقيقت در آغازش و ابهام در پايانش باشد. پس چنين تاتری براي كارورزان و علاقمندانش آرزو مي كنم، براي آنها كه بر روي صحنه هستند و براي آنها که در سالن هاي تماشا نشسته اند. 

برگردان به فارسی از اصغر نصرتی

عکس از Bartek Warzecha| (نظر دهيد)

اصغر نصرتی

(ترجمه و تالیف و تنظیم)

 

نگاهي به پيدايش و تاريخچه‌

 

به منظور بزرگداشت و گسترش هنر تآتر در سراسر دنيا در سال 1947 ميلادي      (1326 شمسي) نمايندگان بيست‌وپنج  كشور بنا به دعوت سازمان جهاني يونسكو، انستيتوي بين‌المللي تآتر را بنيان نهادند.

در سال 1961 بنا به پيشنهاد مركز تآتر فنلاند (هلسينكي) كه از سوي بسياري از كشورهاي اسكانديناوي نيز حمايت شد، روز جهاني تآتر به يونسكو پيشنهاد شد. اين پيشنهاد در نهمين كنگره‌ي جهاني انستيتوي بين‌المللي تآتر (ITI) مورد تصويب قرار گرفت. و در فستيوال سالانه‌ي پاريس روز بيست‌و‌هفتم مارس به عنوان روز جهاني تآتر تعيين شد. 

از آن پس و به همين مناسبت هر ساله از سوي يونسكو و به عبارت ديگر انستيتوي بين‌المللي تآتر، يكي از هنرمندان مشهور جهان براي ارسال پيام انتخاب ميشود و يونسكو اين پيام را به سراسر جهان ارسال مي‌كند. نمايندگي انستيتوي بين‌المللي تآتر در هر كشور نيز بنا به سنت هرساله‌ي خويش آن پيام را به زبان محلي برگردانده و در اختيار مطبوعات كشور و مراكز خبري قرار مي‌دهد.

از سال 1962 كه ارسال پيام مرسوم شد، تا كنون هنرمندان بسياري به اين مناسبت براي اين كار انتخاب شد‌ه‌اند كه از جمله مي‌توان افرادي چون ژان كوكتو (1962)، آرتور ميلر (1963)، لورنس اليويه (1964)، هلنه وايگل (1967)، پيتر بروك          (1969 و 1988)، اوژن يونسكو (1976)، مارتين اسلين (1989) را نام برد. (ليست كامل ارسال كنندگان پيام‌ها را در صفحات بعد خواهيد خواند.) ارسال پيام امسال          (2001 ) نصيب اديب و نمايشنامه‌نويس يوناني، ياكووُس كامپانلِيس Jakovos Kampanellis ، گشت.

در سطح بين‌الملي تا كنون دو بار اين پيام‌ها در مجموعه‌اي به چاپ رسيده اند؛ يكبار توسط مركز ونزوئلاييِ انستيتوي بين‌المللي تآتر تا سال  1993 و بار ديگر توسط مركز بنگلادشي آن،  تا سال 2000.

 

برگزاري و توجه به روز جهاني تآتر در كشور ما نيز از قدمت طولاني برخوردار است. از جمله مراكزي كه روز جهاني تآتر را در دوران شاه گرامي داشته و به همين مناسبت گه‌گاه مراسمي برپا داشته و يا پيام ارسالي يونسكو را برگردان و در سطح هنرمندان منعكس ساخته‌اند، مركز هنرهاي دراماتيك و جامعه‌ي هنري آناهيتا و ... بوده اند. آناهيتا در تابستان 1358 كتابي[2] با عنوان «نگاهي به سي‌و‌پنج سال تآتر مبارز» به مناسبت روز جهاني تآتر انتشار داد كه در آن علاوه بر برخي سخنراني‌ها به همين مناسبت، برگرداني از پيام‌هاي بين‌المللي جهان را از سال 1962 تا 1976 در بر داشت. 

در كشور ما تا كنون سنت بر اين بوده كه علاوه بر پيام بين‌المللي، يكي از شخصيت‌هاي فرهنگي ايراني نيز پيام ملي ارسال كند. متاسفانه از آنجا كه ميان حكومت‌ها و برخي از هنرمندان همواره اختلاف بوده و از آنجا كه ميان نهادهاي تآتري غير دولتي نيز همواره توافق و همراهي كامل وجود نداشته است، اين نوع پيام‌هاي ملي چندان جدي گرفته نشده اند. (۱)

 

از سال 1962 كه ارسال پيام به مناسبت روز جهاني تآتر مرسوم شد، تاكنون 54 پيام از سوي هنرمندان تآتري و غير تآتري به قرار زير ارسال شده است.

 

1- ژان كوكتو(1962)،

2- آرتور ميلر (1963)،

3- لاورنس ُاليويه و ژان لوئي‌بارو (1964)،

4- ناشناس   (1965)،

5- رنه مائو (1966)،

6- هلنه وايگل (1967)،

7- ميگل آنجل آستورياس (1968)،

8- پتر بروك (1969)،

9- دميتري شوستاكويچ (1970)،

10- پابلو نرودا (1971)،

11- موريس بژار (1972)،

12- لوچينو ويسكونتي (1973)،

13- ريچارد برتون (1974)،

14- الن استوارت (1975)،

15- اوژن يونسكو (1976)،

16- رادو بلي‌گان (1977)،

17- پيام ملي (1978)،

18- پيام ملي (1979)،

19- جانوس وارمينسكي (1980)،

20- پيام ملي (1981)،

21- لارس مالمبورگ (1982)،

22- آمادور ماتر بوو (1983)،

23- ميخائيل تزارو (1984)،

24- آندرب لوئيس پرينت‌تي (1985)،

25- وله سوينكا (1986)،

26- آنتونيو گال (1987)،

27- پتر بروك (1988)،

28- مارتين اسلين (1989)،

29- كيرلي لاورو (1990)،

30- فدريكو مايرو (1991)،

31- جورج اُل‌لي و آرتور اوزلاز پيتري  (1992)،

32- ادوارد آلبي (1993)،

33- واسلاو هاول (1994)،

34- هومبرتو اوسيني (1995)،

35- سادلا واننوس (1996)،

36- يونگ اوك كيم (1997)،

پيام ويژه (1998)،

38- ويجيس فينبوگادوتير (1999)،

39- ميشل ترمبلاي (2000)،

40- ياكووُس كامپانلِيس (2001).

41-  گريش کارناد (2002)

42- انکر دورست ( 2003)

43- فتحيه ا العسال (2004)

44- آرين موشکين (2005)

45- ویکتور هوگو راسکن بندا (2006)

46- محمد ال قاسیمی (2007)

47- روبرت لپاگه (2008)

48- آگوست بوآل (2009)

49- یودی دنچ (2010)

50- جسیکا کآوآ (2011)

51- جان مالکویچ (2012) John Malkovich

52- داریو فو (2013)

53- برت بایلی (2014)  Brett Bailey

54- کریستوف وارلیکوسکی (Krzysztof Warlikowski (2015

-----------------------------------------------------------------------------------
(۱) براي تنظيم اين نوشته از منابعي چون سي‌پنج‌سال تآتر مبارز، مجله‌ي مركز تآتر آلمان Impuls   و همچنين آرشيو مركز تآتر آلمان و اتريش بهره جسته‌ام.


| (نظر دهيد)
نمایش "تنفر نخواهم ورزید" دیگر بار در 13 و 14 مارس در سالن «خانه ی تاتر اشتوتگارد» بر روی صحنه خواهد بود. یبدین مناسبت این نوشته را یکبار دیگر دراینجا منعکس میکنم.*اصغر نصرتی (چهره)

  
بازیگر: محمدعلی بهبودی 
نویسنده: عزالدین ابولعیش 
کارگردان: ارنست کونارک 
دراماتوگ: سیلویا آرم بروستر 
محل نمایش: خانه تاتر/ اشتوتگارت 

یک: مقدمه 
در سوگ فلسطین، سرزمینی که به ناحق اشغال شد و سرنوشت دردناک کنونی را یافت، سخن بسیار گفته اند؛ چه آنها که دستی از دور بر آتش داشتند و چه آنها که به حکم سیاست روز حکایت فلسطین سر دادند و بهره ی خویش بردند. و چه بسا آنها که به عنوان مردمان این دیار نفرین شده در آتش بپا شده، سوختند و دم فرو بستند و یا چه آنها که گه گاه سرود مقاومت سردادند! اما جای تاسف همواره از آنهایی بود که فرصت جویانه و یا عافیت و منفعت طلبانه این خلق درمانده را یا به توهین یا به بازی خطرناک خویش کشیدند. باز تاسف انگیز تر اینکه در حوادث اخیر سال ٢٠١٤ برخی از هموطنان ما به دلیل مخالفت با رژیم حاکم بر ایران، انتقام از مردم فلسطین گرفتند و چند مدتی بر موج مد زمانه سوار و با گره زدن سرنوشت این خلق با گروهی همچون حماس، دشمنی با حق مسلم فلسطین کردند. و فراموش کردن تاریخ ستم بر فلسطین بس دیرپاتر از حضور حماس و جمهوری اسلامی ست! در این میان جنایت اسرائیل از منظر تروریسم حماس توجیه شد! بوق و شیپور سطحی نگری و بخشش و تعامل تبلیغ گشت و در عین حال کارهای غیرانسانی اسرائیل کم رنگ و تروریسم حماس و حمایت جمهوری اسلامی آگاهانه چنان قامت بلند گرفت که انگار فلسطین و اسرائیل بعد از برپایی جمهوری اسلامی شکل گرفته اند و باز فراموش شد که حمایت حکومتی از گروهی یا کشوری ارتباط مستقیم با منافع و حقوق طبیعی آن خلق ندارد و انکارش هم امری غیر انسانی ست! 
اما داستان دکتر عزالدین ابولعیش از سرنوشت خلق فلسطینی که خودش نیز یکی از آنهاست، گرچه حکایتی دردناک و رنج آور است، اما در نتیجه گیری بسیار متفاوت. او برخلاف رسم زمانه به فکر فرصت طلبی و از همه مهمتر انتقام و باز مهمتر، افزودن آتش کینه و دشمنی نیست! او دنبال تعامل و تعقل است. خرد را معیار قضاوت و گفتگو را وسیله ی خود میداند. اما هدف به قوت خود همچنان باقی ست؛ خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی و تثبیت صلح و احیائ زندگی انسانی در آنجا. 

دو: آشنایی با کتاب " تنفر نخواهم ورزید" 
نمایش "تنفر نخواهم ورزید" (Ich werde nicht hassen ) براساس کتابی از زبان انگلیسی ( i shell not hate ) در باره زندگی نامه حقیقی یک دکتر فلسطینی ست: دکتر عزالدین ابولعیش متخصص زنان، نخستین پزشک مردمان غزه محسوب می شود. وی پس از سالها تلاش و تحصیل در قاهره، دوره های تخصصی در انگلیس و آمریکا و باز بازگشت به غزه و کار در بیمارستانهای اسرائیل ، بعد از عمری تحمل رنج و توهین، جنگ و کشتار اسرائیلی ها، مجبور به ترک غزه می شود و عاقبت راهی کشور کانادا. این مهاجرت اما پس از قتل سه دختر و یک برادر زاده توسط بمباران اسرائیلی ها، مرگ همسر و دربدری برادر و هزاران توهین و ستم در سرزمین غزه برایش اجبار می شود. با مهاجرت به کانادا ابتدا میخواهد فقط باقی فرزندان خویش را از بمبارانهای ارتش اسرائیل در امان دارد و سقفی بر سر فرزندان خویش و غذائی بر سفره ی خانه مهیا سازد. اما با نوشتن زندگی نامه ی خویش پیامی را به گوش جهانیان میرساند که متاسفانه تا همین امروز گوش شنوایی از مجریان سیاست نیافته است. و یا کسی آن را جدی نگرفته! پیام کوتاه اما غنی و جاودانی است: آموزش و گفتگو! آموزش برای آنکه راه مبارزه آگاهانه و بر منطق استوار باشد و گفتگو تا تمایزها و تفاوتها با توافق و انعطاف رخ دهد. بی شک این این پیام در حال حاضر آرزویی بیش نیست و از واقعیت سیاست اسرائیل و موقعیت فلسطین بس دور است، اما بسیاری از بدیهیات امروز نیز زمانی آرزویی بیش نبودند! از همین رو در این کتاب تنها به حکایت رنج انسانی بسنده نشده، بلکه از هر دو سوی برپا دارندگان این جنگ خانمان سوز میخواهد که خرد و گفتگو را ابزار کار و قضاوت قرار دهند. دکتر عزالدین ابولعیش با همه ی رنج ها و ستم های اسرائیلی ها نه قصد انتقام دارد و نه تنفر آنها را در دل خویش انباشته است. او تنها همه را دعوت به گفتگو میکند و اسلحه ی خطرناک وی هم فقط و فقط آموختن و آموزاندن است. 

سه: نمایش 
صحنه خالی ست. وسائل آن نیز تا حد ممکن اندک، اما همین اندک وسائل در طول نمایش تأثیر گذار میشوند؛ یک بقچه ی سفید در میانه ی صحنه، تریبون سخنرانی در چپ و تخته سیاهی (سبز) در عمق صحنه دیده میشوند. دیوارهای صحنه سیاه و لخت است و بیش از نیمی از سالن را تماشاگران پرکرده و بی صبرانه منتظر شروع نمایش هستند. قرار است این صحنه بزرگ و لخت را بازیگر نمایش ٩٠ دقیقه با حجم بازی و نفس گرم خویش پر کند و حرارت بخشد! 
دکتر عزالدین ابولعیش از سمت چپ و عمق صحنه ظاهر می شود و نمایش با یک جمله و پرسش عالمانه آغاز و مغز تماشاگر را مشغول می دارد. نخستین ضربه کاری و تعمق برانگیز است؛ 
دخترکی در کنار دریا با تلاش بی وقفه ستاره های دریائی را که به خشکی پرتاب شده اند، دوباره به آب میسپارد. مرد شاهد معنای این تلاش بی ثمر را نمی فهمد و نمیداند با نجات این یا آن ستاره دریائی، چه تأثیر عمیق و همگانی بر سرنوشت این همه ستاره دریائی خواهد داشت؟! پاسخ دخترک رسا و روشنگر است: 
"به حال همه ی ستاره های دریائی بیرون از افتاده خیر، اما به حال این یکی که من الان نجاتش میدهم، تأثیری جانبخش خواهد داشت. اینگونه دخترک یک ستاره دریائی دیگر را نجات میدهد و نمایش ما را با سخنرانی دکتر عزالدین ابولعیش به عمق سرنوشت دردناک و سخت غم انگیز وی فرو میبرد. 
صحنه بر اساس ضرورتهای نمایشی و به کمک اندک وسائل آن، گذشت زمان و تغییر مکان را به خوبی نشان میدهد. بازی نمایشی که با یک سخنرانی در داشنگاهی آغاز شده، آرام آرام ما را به سالهای دور و به سالهای أولیه آوارگی در غزه میبرد. گاهی سال ١٩٥٥ است و تولد عزالدین را در خانواده ی پر جمعیت و در "خانه ای" بس کوچک را نشان میدهد، گاهی عزالدین را در هفت سالگی تصویر می کند که تازه به بازار کار وارد شده است. در صحنه ای دیگر عزالدین پایش به مدرسه باز شده و در مسابقه قراعت قران برنده. عزالدین برای خانواده یهودی های کار می کند، راهی دانشگاه قاهره می شود و عاقبت به عنوان پزشک در بیمارستان اسرائیلی مشغول کار می شود. همه ی این در همین تنیده گی های دیروز و امروز و گذر از دالان های مختلف حس و کلام، به عهده بازی محمدعلی بهبودی است. 
زندگی دکتر با همه ی امید و موفقیتش آنی از رنج توهین خودی ها و "بیگانه" ها عاری نیست. شماری از خودی ها او را به جرم اینکه در بیمارستان اسرائیلی ها کار می کند، خائن می دانند، شماری یهودی او را شایسته پزشک بودن نمی دانند. چرا که او عرب است. او برای عبور هر روزه اش از آن سوی مرز به این سوی غزه، به قول خودش این زندان بزرگ، در هر ایستگاه بازررسی باید کلی انتظار و توهین را تحمل کند. در یکی از همین انتظارها و توهینها ست که دیر بر بستر همسر در حال مرگش میرسد و "نادیا" را برای همیشه از دست می دهد. در مقابل چشمان دکتر سه دختر و یک برادر زاده را بمب های اسرائیل ی می کشند. اما هیچکدام از این فجایع و رنجهای فوق نمی توانند درخت تنفر را در دل وی بارور کنند. چرا که او با خود عهد کرده تنها به وسیله آموزش و گفتگو به جنگ ستم رود و دیگر هرگز تنفر نورزد. 

چهار: عوامل نمایش 
١- بازی 
محمدعلی بهبودی ٩٠ دقیقه بر روی صحنه حضوری جاندار دارد. او که چندان بی شباهت به دکتر ابولعیش نیست، با انتخاب دقیق کارگردان به رنج و زندگی عزالدین جانی دوباره می بخشد تا مزه ی گس ستم دربدری را به تماشاگر دور از حادثه بچشاند. بسیار سخت است که در جلد شخصیتی بروی که حاصل فانتزی نیست. فانتزی میتواند یک برداشت شخصی باشد، اما بیوگرافی کسی بر روی صحنه میتواند به سطح تقلید و ادا در آوردن تنزل کند. گریه های پنهان، فشار بر عصبها و مقاومت در مقابل لحظه های عاطفی و غم انگیز و همه آنها را به سینه سپردن، ولی در عین حال تصویر جانداری از رنج انسان دربدر غزه آرائه دادن، کار آسانی نیست. 
از صحنه های بسیار زیبایی که بهبودی توانست کل صحنه را با عطر بازی خود پر کند، صحنه ی حکایت "پاک کن"ی ست که از معلم هدیه گرفته و قرار است به مادرش در باره آن و کارکردش توضیح دهد. ورودش به قاهره برای درس و آنهمه شگفتی از رنگ و نور، باز یکی از لحظات درخشان است. انسانی که در غزه نه آب لوله کشی دیده و نه برق، نه کاباره و رنگ. همه چی بوی غم و مرگ گرفته است و بهترین رنگ خاکستری ست، باید که از قاهره این شهر زنده عربی شگفت زده شود. به همان اندازه، اما به مراتب باشکوه تر، بازی لحظه ی مرگ همسرش و استغاثه ی وی بر قرارگاه های بازرسی ست! آدمی با شرافت به زانو درآمده است! مرگ عزیزی در انتظار اجباری و بی توجه ای پلیس مرزی چنان صحنه خوبی ساخته که آه از نهاد تماشاگر برمی خیزد. همسر در بیمارستان جان میدهد و دکتر در پای انتظار! از این وصلت ِ عشق اکنون برای دکتر تنها شالی/روسری (؟) از همسر مانده و نه بیشتر! 
من دلم میخواست بازی بهبودی در صحنه بازگشتش از قاهره ( و شاید انگلیس و آمریکا) همراه نگرانی از احوال خانه و سوغات فراوان یا صحنه ی عروسی هم به همان شکوه و زیبایی ورودش به قاهره می بود. من دلم میخواست که سرعت کلام بعضی از صحنه ها کندتر و جای بازی بیشتری جای آن میگرفت. و باز دلم می خواست که بازی و بازی سازی برخی صحنه ها به قول پتر بروک دارای فضای خالی و امکان هضم بیشتری در اختیار تماشگر میگذاشت. 


٢- دراماتورگی و کارگردانی 
همواره آدابته (تنظیم برای اجرا) کردن یک رمان یا زندگی نامه برای تاتر و فیلم از کارهای دشوار بوده. چرا که درک درست از مضون اثر، کم و کیف بخشهای مهم، از همه مهمتر پرداخت نمایشی از آن با موفقیت انجام نمی گیرد. بخصوص کسانی که با أصل اثر آشنا هستند، وفاداری و پایبندی به غنای اثر را طلب می کنند. در باره زندگی نامه دکتر ابولعیش مشکل دیگری هم بود و آن وفاداری عاطفی وبازگویی رنج هایی بود که امروزه بخشی از وجود و زندگی نویسنده گشته است. بی توجه ای به این امور میتوانست نویسنده را به تقابل با تنظیم نمایشی فوق بکشاند. 
خوشبختانه درک درست از بافت کتاب و بدان جان نمایشی بخشیدن، سبب رضایت نویسنده گشته بود. به طوری که اشک شوق نویسنده در نخستین روز اجرای نمایش نشانه این ادعا ست! 
با وسائل اندک نمایش و کاربرد دقیق این وسائل بخصوص در صحنه ایستگاه بازرسی، صحنه بمباران خانه ی دکتر و تعیین اماکن همسایه در غزه، آنهم همگی به کمک یک تخته سیاه، کاری موفق بود که کارگردان بدان پرداخته بود. 
حالا چرا تخته سیاه!؟ به خاطر شغل تدریس دکتر، ناپایداری این مرزها و معیارهای سیاسی که آنی پاک کردن و دوباره شکل جدیدی جای ترسیم کردن؟! 
از کتابی قطور و زندگی نامه ای پر از کنایه های فرهنگ عربی، از حواشی و زندگی انسان شرقی، نمایشی برای مردم آلمانی زبان، آن هم با داوری ها و پیش داوری های فرهنگی و سیاسیُ آنهم در جو حاضر، کار آسانی نیست. 
تنظیم متنی که مهمترین مسایل زندگی دکتر را باز گوید و در عین حال آنچنان در جزئیات غرق نشود که تماشاگر را خسته کند، دیگر کار دشواری بود که کارگردان و دراماتورگ توانسته بودند در ۹۰ دقیقه نمایش موفقیت خود را نشان دهند. 
نود دقیقه تک گویی در صحنه ای بزرگ با اندک وسائل صحنه، بی آنکه تماشاگر را دچار خستگی کند، بیش از همه مدیون خلاقیت این دو و بازیگر صحنه بود! 

٣- نور و صدا 
برخلاف موسیقی جاندار و شوق آور و تکمیل کننده ی نمایش، از نور نمایش، به خصوص در ابتداء که دکتر را در تاریکی ایستانده، و یا وقت استفاده از تریبون استادی و قراعت قران، عزالدین نور کافی ندارد، چندان رضایت بخش نبود. در حمله تانکها که نور خوبی آرائه شده بود، متاسفانه نمایش از افکت کاملی برخوردار نبود. کاش در اینجا نیز حمله تانکها با صدای مهیبشان صحنه را پر می کردند. صدای نادیا همسر دکتر که از بلندگوها پخش می شد، به لحاظ تنظیم و بیان خیلی رادیویی/ گزارشی و کمتر از خاصیت دیالوگ و حال و هوای یک زوج در گفتگو را برخوردار بود. 

پنج: آشنایی با دست اندرکاران نمایش: 
١- بازیگر 
محمدعلی بهبودی ( که در نزد دوستان به رشید معروف است) متولد سال ١٣٣٥ در ایران است و از سال ١٩٨٤ مقیم آلمان. وی کار نمایش را با تشکیل یک گروه تاتری از ۱۶ سالگی در محل زندگی خویش به طور جدی آغاز کرده و در اوان انقلاب درس بازیگری را در نزد مصطفی اسکویی در تهران آموخته است. در مدت اقامت در آلمان هم ابتدا در شکل گیری و فعالیتهای «گروه تاتر باربد» شرکت فعال داشته و بیش از همه در تاتر ایرانی و به زبان فارسی مشغول بوده است. به راهنمایی یکی از دست اندرکاران تاتر آلمانی با شرکت در یک امتحان بازیگری در کرفلد (آلمان) موفق به اخذ دیپلم آن میشود. 
بهبودی که نزدیک به ١٨ سال به عنوان بازیگر و کارگردان استخدامی در تاتر دولتی شهر اُبرهاوزن (آلمان) فعالیت تأتری داشت، توانسته نمایشهای بسیاری را در آنجا در روی صحنه بازی و یا کارگردانی کند. از نمایشهایی که برای بهبودی شهرت و جایزه همراه داشت، نمایش «پوزه چرمی»، «با کاروان سوخته» و «صندلی ها» را میتوان برشمرد. 
بهبودی همچنین در چندان فیلم و سریال ایفای نقش کرده است که از جمله و آخرین آنها، میتوان از بچه ی خوشبختی ( Glückskind ) و تات اوقت ( =محل عمل / وقوع/ Tatort) نام برد. 

٢- کارگردان 
ارنست کونارک ( Ernst Konarek ) از بازیگران و کارگردانان آلمانی ست که همچو بهبودی نخستین تجربه های جدی تاتری خویش را از تاتر اشتوتگارت شروع کرده و با بازی خود در نمایش "در اعماق" گامی در جهت تثبیت موقعیت بازیگری خود برداشته است. اکنون کونارک به شکل کارگردان آزاد برای خانه ی تاتر کار می کند و در مجاور آن در نمایش و برخی فیلمها به بازیگری مشغول است. اما میان سالهای ١٩٨٨ تا ٢٠١٠ بازیگر استخدامی همین تاتر اشتوتگارت بوده. کونارک کسب تجربه هنری و پیشرفت خود را در درجه نخست مدیون هنرکده ی "ماکس راینهارد سمینار" و حمایت و راهبری پتر سادک، کارگردان مشهور آلمانی، در تاتر بوخوم است به طوری که تا سال ١٩٧٩ بیشترین نقشهای اصلی تاتر بوخوم از آن وی بوده . از آخرین نقشهای ایفا شده توسط وی بازی در دو نمایش معروف "کنتراباس" و "همسر همیشگی" است. 
٣- دراماتوگ 
خانم سیلویا آرم بروستر ( Armbruster ) نویسنده، کارگردان و درماتوگی که چندین سال است با کونارک همراهی و همکاری میکند، فارغ التحصیل ادبیات آلمانی و فلسفه از دانشگاه مونیخ است. وی فعالیت کارگردانی و دستیار و دراماتوگی در تاتر ملی مانهایم، تاتر دولتی اشتوتگارت، تاتر رزیدنس مونیخ و برمن و ... را پشت سر دارد و از جمله با افرادی چون جورج تابوری تجربه کاری دارد. از سال ١٩٩٤ در تاترهای اصلی شهرهایی چون مونیخ، وین، برمن، ماینس ... به کارگردانی مشغول و در سال ٢٠٠٠ برنده جایزه فستیوال تاتر بایرن را از آن خود کرده است. 

٤- محل نمایش 
"خانه تاتر" در اشتوتگارت ( Theaterhaus Stuttgart ) مرکز فعالیتهای هنری، ورزشی و اجتماعی، یکی از مراکز مهم و خلاق هنری در اروپا محسوب می شود. این مرکز که در سال ١٩٨٤ تأسیس شده و در سال ٢٠٠٣ مجهز به چهار سالن نمایش گشته. با ٣٠٠٠٠٠، تماشاگر در سال بیشترین مردمان را در این استان به خود جلب میکند. ، تنها کثرت جمعیت سبب شهرت این تاتر نیست، بلکه تنوع و تجمع هنرمندان از ملل، سلایق و عرصه های مختلف نیز سبب شده تا این تاتر رنگین کمانی بر آسمان 
شهر اشتوتگارت محسوب شود. 

توضیح: 
احتمال قوی میرود که این نمایش امسال در برلین و برخی از شهرهای استان نورد راین وستفالن، از جمله شهر کلن، به روی صحنه برود همچنین در ماه های فوریه و مارس در سالن خانه تاتر که علاقمندان میتوانند به وسیله ی امکانات زیر کسب اطلاع کنند! 
Tel.: 07114020720 
www.theaterhaus.com 

منابع: برشور نمایش و حرف و حدیث دست اندرکاران نمایش! 


* این نوشته نخستین بار در فیسبوک شخصی و بعد از چند روز در تارنمای اخبار روز منعکس شد! 
| (نظر دهيد)

«زنان بدون مردان»

Women without Men

فیلمی از شیرین نشاط

2299_womenwithoutmen.jpg

به دیدن افتتاحیه فیلم زنان بدون مردان می روم. شهر در تب فوتبال هنوز می سوزد. جمع اندکی که به مرور به تعدادشان افزوده می شوند، فرش قرمز رنگ ورودیه سینما را که در ساختمان موزه معروف -لودویگ- شهر قرار دارد، احاطه می کنند. شماری از فرصت سود جسته و چابک به سوی خانم نشاط می روند تا عکسی با او بگیرند. برای نخستین بار نشاط را از نزدیک می بینم. در پیراهنی سیاه رنگ و چشمانی که از دو سو توسط سرمه های غلیظ و پهن به شرق و غرب کشیده می شوند و دستبند سبز رنگی که پایداری نشاط را به جنبش سبز می نمایاند!

اندک اندک جمع مستان میرسند. از همه طیف در میان تماشاگران هستند؛ ایرانی‌ها کارگردان هموطن خویش را تنها نگذاشته اند؛ نقاش، بازیگر، مجریان خبری و صد البته خبرنگاران.

فیلم با صدای اذان ظهر شروع می شود و دختری که در پی نیمی از اذان مرگ را بر زندگی ترجیح می دهد، نقش بر سنگفرش راه می‌شود.

فیلم در فضایی وهم انگیز، کابوس گونه، چه بسا گروتسک و شاید خوابی پریشان اما به غایت دردآلود سرنوشت زنان بدون مردانی را نشان می دهد که هر یک در حسرت، روزمره زندگی خویش را سپری می‌کنند. زنانی که برخلاف نام فیلم و کتاب بدون مرد نیستند بلکه تاثیر مدام مردان سرنوشت آنان را چنین رقم زده است. زنانی همچون خط موازی در کنار مردان در مسیر زندگی روانه اند بی انکه هرگز یکبار تلاقی اندیشه و توافقی میانشان باشد. هریک از سیاره ای، اما یکی با حضورش سرنوشت آن دیگری را در چنگ دارد حتی وقتی که او را ندارد! مذهب، سنت و سیاست نیروهای بلعنده و  شاید به تیرگی کشاننده این زنان هستند و بازوی عملی و نکته مشترک سرنوشت همه این زنان حضور مخرب مردان است. فیلم نیز بسان زنانش گاهی فضایی وهم انگیز و چه بسا رویایی به خود می گیرد و گاهی به زندگی سرد آهنین ِ واقعیت برمی گردد. از پس خودکشی مونس زندگی رویایی و یا بازگشت به گذشته شروع می‌شود. با سخنان وهم انگیز مونس به هنگام پرت شدن از بام، فیلم آغاز می شود و با آخرین کلام او به وقت نزدیک شدن بر زمین سرد، مرگ، پایان می‌گیرد: "خود ِ مرگ ترسناک نیست، فکر کردن بدان ترسناک است"!

اگر صدای گه گاه خردسالی در سمت چپ من و یا دخترک جوانی که مدام در صندلی جلو من می لولید، نبود و مرا به اجبار به واقعیت و امنیت ِ در سینما برنمی‌گرداند. من بارها از تلخی و درد عظیمی  که در لابلای فیلم گنجانده شده بود، مجال رهایی نمی‌یافتم. اگر در آخر فیلم شیپور پیروزی کودتا به صدا درنیامده بود و سربازان سرزده، هم به چاپخانه توده ایی ها و هم به مجلس عیش وطرب فرخ لقا، یورش نیاوردن بودند، من نیز همچون زرین کلاه به هنگام مرگ، چشمانم به سقف این زندگی باز می ماند تا مگر موسیقی تیتراژ فیلم همچون دستان فرخ لقا چشمانم را ببندد. به چه!؟ حقیقت؟ نمیدانم اما دیگر تحملش را نداشتم. احساس کردم از فشار دیدن رنج چنان در صندلی سینما فرو رفته ام که دیگر قامتی از من بر روی زمین باقی نمانده است. به یاد حرف دخترم می افتم که همیشه می گوید: "من فیلم ایرانی نگاه نمی کنم چون مدام از درد و رنج حرف می زند. افسردگی می‌آورد."

Shirin-Neshat.jpg 

راستی ما کی از این افسردگی رها می‌شویم.  آیا به راستی انسان ایرانی روزی از تحمل اینهمه رنج  رهایی خواهد داشت؟ من نیز همچون تقدیمنامه ی فیلم که به همه مبارزین راه آزادی و دموکراسی از مشروطه تا جنبش امروز سبز، بود در آرزوی پایان این مبارزه صد ساله هستم تا مبارزین عاقبت به پایان راه، به آزادی و دموکراسی برسند و دمی بیاسایند. روایتی می گوید خداوند در شش روز جهان را آفرید و روز هفتم را برای استراحت برگزید! زمان آسایش مبارزان آزادی و دموکراسی کی خواهد رسید!؟ روز هفتم اینان کی خواهد آمد؟ "هزار امید آدمی طوقی شده بر گردن فردابر"!

باغ فرخ لقا گاهی همچون بهشت می‌ماند. آن هنگام که آسودگی، رهایی و نشاط را برای زنان مهیا می‌کند. اما در عین حال مکانی وهم انگیر و حتی گاهی خوف انگیز می‌شود. اگر صحنه مهمانی و یورش نظامیان را حذف کنیم. خیلی از صحنه های باغ بیشتر خیالی ست و دور از واقعیت زندگی. این را از نه بهر انتقاد که از راه دریافت حسی خویش می گویم.

مونس انسان، زن، دیگری است. تشنه دانستن است. وی در پی آگاهی ست. او جستجوگر است و در پی دانش و درک هیاهوی سیاست و فهم آن. اما گستاخی او را سنت و مذهب به بند کشیده است. در پی گسسن این بند است که مرگ را می‌پذیرد! به هر حال اگر دانایی برای شماری رهایی باشد برای برخی رنج است و شایدم مرگ!

 

پایار.jpgفرخ لقا از این جا مانده و از آنجا رانده شده است. دلباخته ی قدیمی او که اکنون پس از مدتها در زندگی او پیدا شده، گرچه همچون یک جنتلمن به نظر می رسد، اما حساسیت درک این جنس مونث را ندارد. او به شکل مودبانه ای از فهم زنان عاجز است. در پایان همان جا که فرخ لقا اندک امیدی به او دارد، با نامزد آمریکایی خویش وارد مجلس او می‌شود. آه از نهاد فرخ لقا برمی‌آید. آنچنان دچار خیال و فکر می‌شود که مرگ زرین کلاه هم او را بیدار نمی‌کند.  زنی که روزگاری شعر می‌گفت در زندگی با یک نظامی عالی رتبه از آن همه طبع حساس شاعری تنها حسرت در چشمان و رویا در دل برایش مانده است. اما باز درس از زندگی نمی آموزد؛ هنگامی که مجلس مردان را بر جان کندن زرین کلاه  در اتاق به غم فرو رفته، ترجیح می‌دهد!

یکی از صحنه های تکان دهنده و بسیار دردناک آنجایی ست که زرین کلاه در پی پاکی تن خویش از فحشا، از همخوابی با مردان، است. به حمام رفته تا تن خویش از عرق مردان بشوید. او سعی دارد رنج و عذاب روان هماغوشی با مردان را با شستن تن برطرف کند. اما پاکی تن کجا و آرامش روان کجا؟ عاقبت گرچه تن استخوانی در اثر شستن و سایش و خراش پر از جراحت گشته است، اما روان او هنوز پاک از این همه ناپاکی که بر او روا داشته اند، نگشته است. عاقبت او نیز سرگردان و دلشکسته در جاده ای قدم بر می‌دارد که منتهی به باغ فرخ لقا می‌شود. باغ زنان بدون مردان!

یکی دیگر از صمیمی ترین صحنه های فیلم مویه مونس بر سر نعش سربازی ست که به همراه نظامیان به محل اختفای چاپخانه حزبی‌ها آمده و یکی از توده ایی‌ها، علی، او را با دشنه / چاقوی خویش غرق در خون می کند. مونس با این گریه شاید غم خود را از این واقعه بیان می‌کند. او تنها می‌خواست آگاهی کسب کند! اما انگار در سرزمین ما آگاهی از دهلیز خون و مرگ می‌گذرد.  شاید هم مونس در سوگ برادرکشی و خشونت سرِ سرباز را بر زانو گرفته است؟

من از صحنه حضور ارتشی‌ها در مهمانی فرخ لقا بیشتر از حضور دیگر نظامی ها که در محل چاپخانه توده‌ای ها بودن، لذت بردم. راستش نوعی صمیمت بازی در کار فرهاد پایار دیدم. یک لحظه صحنه حال و هوای دیگری گرفت. بعد نشخوار حرفهای به ظاهر وطن پرستانه که سعی در روشنگری! خانم آمریکایی داشت. نشخوار کلامی که با نشخوار مدام غذاهای مجلس همراه شد و کسی را جرئت اعتراظ نبود. از طرف دیگر فرصتی شد این دسته از آقایان نیز در مجلس برپا کرده فرخ لقا خودی نشان دهند که چه عجوبه هایی هستند!؟ گرچه نشخوار حرف و غذای آنها تهوع آور بود، اما انگار صورت آن دسته از مهمان‌های بی‌خبر ِ آن دوران را باسیلی واقعیت زندگی سالهای سی دو به خوبی سرخ و آگاه کرد!

 

زرین کلاه.jpgمن ِ ایرانی که با صدای مانوس اذان فیلم را مشاهده می کنم، با اولین دیالوگ بردار مونس دچار یکه می‌شوم. نمی‌دانم مشکلم کجاست. در ترجمه و زبان آلمانی، در صدایی که با آن احساس بیگانگی دارم و یا نه صمیمت بازی برادر را باور ندارم؟

در مجموع  آنجا که دوربین، فضاسازی، موسیقی و درک کارگردان حرف اصلی را می زند مرا بیشتر ارضا و قانع می کنند تا آنجا که بازیگران میخواهند هنرنمایی کنند. شاید از همین رو صحنه های بدون گفتار همچون تصویری سرشار از گفتار گویاتر از صحنه هایی هستند که با دیلوگ همراه است و چه بسا با بازی! اما از حق نگذریم که برخی از صحنه های متکی به بازی ِ بازیگران نیز زیبا، تکان دهنده هستند و فوق العاده تاثیرگذار. برای نمونه میتوان از بازی زرین کلاه در حمام، دیدگان سرشار از حسرت فرخ القا در صحنه مهمانی و مویه مونس در صحنه مرگ سربا ...!   

صحنه های بزرگ، چه از نوع قهره خانه و چه از نوع تظاهرات از موفقیت و صمیمیت کمتری برخوردارند. مگر اینکه بخواهیم این نوع صحنه ها را نیز بخشی از وهم و خیال تلقی کنیم که باز اما نحوه آمدن نظامی ها و شعاردادن‌ها و بالای چارپایه رفتن‌های واقعی مبارزین توده ای و طرفداران مصدق مانع از قبول این نوع برداشت می‌شود.

با غمی در سینه گوشی اما به پرسش و پاسخ های کوتاه پایان برنامه دارم. حواسم تمام وقت ولی به پایان فیلم و مرگ زرین کلاه است. با چشمانی باز و سینه ای انباشته از درد سینما را ترک می کنم. خرسندم که هنرمندی ایرانی توانسته اینهم تلاش و زیبایی را به سینمای جهان تقئیم کند و تلخکامم که هنوز بیان درد حرف اول دلمان است. آری هنوز از شادی و پایکوبی یک جشن بزرگ برای ملتی بزرگ بسیار دور هستیم!

فیلم «زنان بدون مردان» بدون تعارف باید گفت تلاش بسیار خوب و با ارزشی است. کسانی که در این وادی دست در اندرکارند به خوبی می‌دانند که کار فیلم آنهم بدون امکانات و آن هم در خارج از کشور چقدر دشوار است. اما این تیم که به قول خانم نشاط هریک از سویی و با مشاغل متفاوت به فیلم پیوسته بودند، توانستن از پس آنچه در پیش داشتند با سربلندی برآیند. بی شک حمایت شبکه های تلویزونی معتبری همچون ARTE و ZDF و امثالهم در به سامان رساندن این فیلم که از سال 2003 تا 2007 ( در مراکش - کازابلانکا، خارطوم و ... ) به طول انجامیده، بی تاثیر نبوده است.

در پایان این نوشته  خاطر نشان می‌شوم که این فیلم از نخستین روز ماه جولای / یولی در آلمان به روی پرده می‌رود و در شهر کلن  سینمای «سینوآ»  این فرصت را به دست آورده است تا این فیلم خوب را به نمایش بگذارد. تماشای این فیلم را به همه ایرانیان توصیه می‌کنم .  

اصغر نصرتی (چهره]

کلن، 29 یونی 2010

Cinenova Arthouse-Center (Herbrandstr. 11 ,50825 Köln ,Telefon:  (0221) 9 54 17 21), http://www.cinenova.de

عکس ها همگی برگرفته از اینترنت است.

| (نظر دهيد) 1 نظرداده شده

layegh2.gifاز رسانه ها با خبر شدم که جمشید لایق در کذشت. یادم آمد وقتی محمد علی بهبودی در ایران بود و قرار بود ما اینجا روز جهانی تاتر را برگذار کنیم، ویدئو گفتگویی را با لایق انجام داده بود که متاسفانه به دلیل سازماندهی پخش آن ممکن نشد و بعد هم همین سبب ناراحتی هر دو طرف گشت. اما حالا که لایق زندگی با ما را ترک کرده است آرزوی امکان پخش این گفتگو را دارم. چه روزگار بدی شده. لایق بعد از مرگ برایم عزیزتر شده است! شاید بشه بهبودی را تشویق به پیاده کردن این گفتگو کرد تا بتوان آن را اینجا منعکس کرد. از شنیده ها و نقل و قول دوستان بر این باور ! بودم که زنده یاد لایق در این اواخر دل پری از روزگار داشت. یکبار هم در پیامی که به مناسبت روز جهانی تاتر از طریق منوچهر رادین به دستم رسید، این غمزدگی دل او را دریافتم. اما چه باید؟ به قول معروف روزگار به هیچکس وفا نکرد. به هنرمندان تاتر، آن هم در ایران، که اصلن وفا نکرد. به هر حال از مملکت گل و بلبل ایران زمین، آنهم با این همه دشواری های روزمره که هنوز برای نفس کشیدن آزاد دست به گریبان است چه انتظار داریم!؟

باری به هر صورت، دوستی نوشته ای را برای دوست دیگر به مناسبت مرگ لایق فرستاده بود و من هم بدین منظور واسطه گشتم. صمیمیت نوشته و جبران آن اشتباه با بهبودی سبب شد که آن را اینجا منعکس کنم. امیدوارم این دوست مرا بر این گستاخی ببخشد. تنها نام نویسنده را به اختصار می نویسم تا شاید گستاخی خود را تا حدی محدود کرده باشم. در ضمن عکس هم از نویسنده نوشته زیر است.

 

"اندک اندک جمع مستان می روند"

و ما نظاره گراین کوچ بی پایان ایم

 

و حالا نوبت جمشید لایق بود

هنرمندی راستین و متعهد و شیفته آزادی

شاگرد و رهروی مکتب تاتر شاهین سرکیسیان

یا به اعتقاد او "بناینگذار تاتر نوین ایران"

 

با کوله باری از فعالیت هنری وایفای نقش های برجسته درتاتر، سینما و نمایش های تلویزیون

با بازی های درخشان و به یاد ماندنی در"رگبار"،"دایره مینا"،"فصل خون"،"ترنج"،"شاید وقتی دیگر"،"روزی روزگاری"، "دشمن مردم"،"سربداران"، "موسی و شبان"، "ریچارد سوم" و بسیاری دیگر.

 

او از میان ما رفت

مرگ او فاجعه ای بزرگ برای هنر نمایش ایران است

 

یاد  و خاطره این دوست شفیق و هنرمند بزرگ هماره ماندگار باد

 

ف. خ.

22 آبان 1388

 

| (نظر دهيد) 2 نظر داده شده

  «یک پرونده، دو قتل» عنوان نمایش جدید نیلوفر بیضایی است که به تازگی برای صحنه آماده کرده است. این نمایش به زودی در فرانکفورت و احتمالن در چند شهر دیگر آلمان اجرا خواهد شد.

شنبه 31 اکتبر، پنجشنبه 1 نوامیر و همچنین یکشنبه 17 ژانویه اجراهای این نمایش در فرانکفورت خواهد بود.

 علاقمندان برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت خانم بیضایی که در بخش پیوندهای تارنمای ما آماده است مراجعه کنند.

beyzaie-yek-parwandeh.gif

| (نظر دهيد)

 نمایش آخرین عاشق آنشین به کارگردانی علی جلالی در شهر کلن از 29 آگوست با نخستین اجرای خود در تاتر سورین بورگ به روی صحنه رفت و تا پایان امسال نیز بر روی صحنه خواهد ماند. این نمایش به زبان آلمانی و با سبک و سیاق کمدی نوشته و اجرا شده است.

Liebhaber.gif

| (نظر دهيد) 2 نظر داده شده

 سومین فستیوال تاتر ایرانیان در هایدلبرگ از 21 تا 25 ژانویه 2009 برگزار می شود!

Festivale Heidelberg 2009-3.jpg

 اینبار نُه نمایش و دو برنامه موسیقی در افتتاحیه و اختتامیه فستیوال مذکور را همراهی میکنند.

| (نظر دهيد) 3 نظر داده شده

sadr -2.jpgرسانه های خبر مرگ کمدین معروف اصفهان را دادند و همچنین توجه و

  احترام مردم اصفهان را به این هنرمند با گزارش های مفصل

 و کوتاه منعکس کردند. علاوه بر این برخی از هنرمندان معروف سینما

و تاتر، از جمله جمشید مشایخی و عزت الله انتظامی در پیام هایی به مناسبت

 مرگ این هنرمند از مقام و مرتبه هنری وی به نیکی یاد کردند.

من هم ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان ارحام صدر و جامعه هنرمندان ایران، یاد او را با بخشی از مقاله قدرت الله شروین، یکی دیگر از بازیگران تاتر اصفهان گرامی می دارم. نوشتن این مطلب را من سالها پیش که هنوز کتاب نمایش را منتشر میکردم،.از آقای شروین خواهش کردم و ایشان نیز محبت کرده آن را در دو قسمت برای کتاب نمایش تهیه کردند.

چندی پیش که در لندن مهمان بهمن فرسی بودم، فرصتی دست داد تا دیداری هم  با آقای رضا سرکوب داشته باشم.  ته لحجه ی اصفهانی سرکوب انگیزه ای شد که من در باره ی  تاتر اصفهان از او جویا شوم و او نیز مختصر در این باره سخن گفت و اشاره کرد که تا سال 1331 در تاتر اصفهان فعال بوده و با هنرمندانی چون زنده یاد ارحام صدر همکاری داشته و همچنین اشاره وار از فعالیتهای دو تاتر معروف اصفهان، تاتر سپاهان و اصفهان، سخن گفت. امیدوارم به زودی فرصتی دست دهد که تا گفتگویی با آقای سرکوب داشته باشم وآن را در تارنمای چهره منعکس کنم.

اما در این فرصت کوتاه، همانطور که در بالا نیز اشاره کردم به همان مطلب آقای شروین بسنده میکنم و علاقمندان را برای مطالعه بیشتر در باره تاتر اصفهان به کتاب نمایش شماره نهم و دهم ارجاع میدهم.

اصغر نصرتی (چهره)

                                                    نگاهی به تاتر اصفهان

                                              (برگرفته از کتاب نمایش، شماره دهم، تیر ماه 1380)

 

"... هنرمندان تآتر سپاهان: آقاي رضا ارحام صدر از بدو تأسيس تآتر سپاهان شروع بهمكاري با اين تآتر نمود و تا اواخر دهه‌ي چهل خورشيدي كه اين تآتر به سينما تبديل شد، به همكاري خويش با اين تآتر ادامه داد. ارحام صدر به عقيده‌ي بسياري كه او را از نزديك مي‌شناسند اگر نگوئيم با قدرت‌ترين بازيگر كمدي روي صحنه است، مي‌توان او را يكي از بازيگران پرقدرت كمدي كه تا كنون تآتر ايران بخود ديده است دانست. او خلاق است. روي صحنه هر شب چيز تازه‌اي براي گفتن دارد. نبض تماشاگر در دست اوست و مي‌داند تماشاگر چه مي‌خواهد. اين است راز موفقيت او روي صحنه. يكي از خصوصيات او اين است كه موضوع ديالوگ‌هاي خود را حفظ مي‌كند، نه ديالوگ را. و اين براي يك بازيگر كمدي بسيار ضروري است كه خود را در چهارديواري كلمات زنداني نكند. ارحام صدر براي حرف زدن آزادي كامل دارد و اين را همكاران و بازيگران مقابل او مي‌دانند. آنها سعي مي‌كنند روي صحنه هر كجا كه مناسب ديدند حرف او را قطع كرده و ديالوگ‌هاي خود را بگويند. يادم ميآيد اولين شبي كه خواستم با آقاي ارحام صدر بروي صحنه بروم، چند دقيقه قبل از ورودم به روي صحنه، مرحوم علي‌محمد رجايي كارگردان نمايش مرا به كناري كشيد و گفت:

گوش كن پدر جان! تو اولين باري است كه ميخواهي با ارحام صدر روي صحنه بازي كني، بنابراين تمرين‌هايي كه تا بحال انجام داده‌ايم فراموش كن. ارحام از روي متن نمي‌رود. حالا برو تو و مواظب خودت باش!

البته آقاي ارحام صدر شب اول خيلي مواظب من بود و اتفاق غير عادي روي نداد sadr-3.jpg.

در شروع كار تآتر سپاهان آقاي نصرت الله وحدت هم در كنار آقاي ارحام صدر به عنوان كمدين مشغول به كار شد. اين همكاري بيشتر از چند سال طول نكشيد. وحدت به تهران مهاجرت كرد و پس از اجراي نمايش جاده زرين سمرقند در تآتر فردوسي و بازي در چند نمايش ديگر به كار سينما روي آورد.

مرحوم علي‌محمد رجايي، نويسنده، كارگردان و بازيگر، سه دختر داشت: فروغ، سرور و ژاله. خانم فروغ با آقاي نصرت الله وحدت ازدواج كرد. سرور و ژاله در تآتر سپاهان به بازيگري مشغول شدند. ژاله كه كوچكترين دختر بود، علاوه بر بازيگري به كار پيش پرده‌خواني هم مي‌پرداخت. پيش پرده، ترانه‌هايي بود فكاهي، انتقادي كه بازيگران خوش صدا در جلوي پرده اجرا مي‌كردند. در حقيقت يك نمايش كوتاه ريتميك بود كه پنج تا ده دقيقه طول مي‌كشيد. آقاي رجايي اولين كسي بود كه در اصفهان دست به اينكار زد و خيلي هم مورد استقبال مردم اصفهان قرار گرفت. مخصوصا زمانيكه اين پدر و دختر در نقش زن و شوهر ظاهر مي‌شدند بسيار جالب بود. يك مرد جا افتاده‌ي چهل‌وپنج ساله و يك دختر چهارده ساله. يادم مي‌آيد در يكي از اين پيش پرده‌ها، آقاي رجايي نقش يك شوهر توسري خور را ايفا ميكرد و خانم ژاله در نقش همسر، او را با جارو ميزد. مرحوم رجايي به تآتر اصفهان خدمت بسياري كرد و به جرأت مي‌توان گفت كه اكثر بازيگران تآتر در اصفهان از شاگردان او بودند و يا غير مستقيم از او چيزهايي ياد گرفتند.

آقاي مهدي مميزان هم نويسنده، كارگردان و بازيگر تآتر سپاهان بود. او انساني است بسيار وارسته، با شخصيت و تحصيل كرده. او نمايشنامه‌هاي زيادي براي تآتر سپاهان نوشت و كارگرداني و بازي كرد و تا آنجايي كه مي‌دانم ايشان هنوز هم مي‌نويسد و در كنار آقاي ارحام صدر به كار بازيگري مشغول است. از جمله كاراكترهايي كه ايشان در ارائه آن تخصص دارد حاجي‌هاي تاجر، حريص و پول‌پرست بازار است. او كاملا در نقش آنها فرو مي‌رود و شاهكار مي‌آفريند.

مرحوم جهانگير فروهر، بازيگري همه فن حريف بود. او گرچه با بنده سري نامهربان داشت، اما اين باعث نمي‌شود كه بنده هنر او را نستايم.

آقايان نويد، صفاپور و دكتر اتراك، در كارهاي جدي تخصص داشتند.

آقاي بني‌احمد، بازيگر بسيار كاركشته‌اي بود. او با اندام كوچك و صداي مهرباني كه داشت، نقش انسان‌هاي مظلوم را بازي مي‌كرد. نقش كمدي نوكرهاي نادان و احمق كه با سادگي خود همه چيز را خراب مي‌كردند از تخصص‌هاي او بود.

آقاي پروانه، اگر اشتباه نكنم علي پروانه، كمدين بود. نقش‌هاي مُلا، رَمال و جن‌گير را بسيار خوب بازي مي‌كرد. مخصوصا براي ايفاي اين نقش‌ها لهجه و بيان خوبي هم داشت.

خانم ديانا، يكي ديگر از بازيگران تواناي تآتر سپاهان بود. او در بازيگري سابقه‌اي طولاني دارد. بنده بياد دارم كه حدودا پانزده ساله بودم كه نمايش اصفهاني چُلمَن را در جامعه باربد، اول خيابان لاله زار ديدم. در اين نمايش ايشان در كنار مرحوم هوشنگ سارنگ نقش يك همسر از خود راضي را بخوبي ايفا كرد. ايشان بعدا به اصفهان رفت و تا آخرين روزي كه تآتر سپاهان برقرار بود، با اين تآتر به‌همكاري ادامه داد.

از ديگر بازيگران تآتر سپاهان مي‌توان از خانم‌ها گيتي فروهر، فرنگيس فروهر، مهري فرخزادي و آقايان، قرباني، صناعت و كربلايي نام برد. در اينجا شايسته است كه از آقاي مِشكين هم ياد كنيم. او كه به دايي مِشكين معروف بود، در تآتر سپاهان "سوفلري" مي‌كرد. در اينجا لازم است وظيفه‌ي سوفلُر را براي كساني كه اطلاعي در اين مورد ندارند شرح دهم. در گذشته كه زمان لازم براي تمرين نبود و بازيگران نمي‌توانستند كاملا ديالوگ‌هاي خود را حفظ كنند، مجبور بودند تقريبا نيمه حفظ براي اجراي نقش بروي صحنه بروند. در چنين شرايطي سوفلُر نقش فرشته‌ي نجات را در تآتر بازي مي‌كرد. سوفلُر بايد مانند همه‌ي بازيگران هر روز سر تمرين حاضر مي‌شد و به ديالوگ‌هاي همه‌ي بازيگران تسلط كامل پيدا مي‌كرد. شب اجرا، در جلوي صحنه، در محلي كه به جا سوفلُري معروف بود، مي‌نشست و هر جا كه بازيگري ديالوگ خود را فراموش مي‌كرد به او يادآوري مي‌نمود. البته سوفلُر از ديد تماشاگران پنهان بود. فقط بازيگران روي صحنه سر او را مي‌ديدند. دايي مشكين، با چهره‌ي مهربان و هميشه متبسمش، سالهاي سال به اين كار اشتغال داشت.

در اين مطلب اگر نام كسي از قلم افتاده پوزش مي‌طلبم. زيرا اين حكايت، حكايت سالهاست و حافظه در اين ميانه نقش بزرگي بازي مي‌كند.

  قدرت الله شروین

هامبورگ 16 مارس 2001

| (نظر دهيد) 1 نظرداده شده

  ۱۳ ، ۱۵  و ۲۶ نوامبر در شهر کلن-آلمان

اثر: آنتونيو اسكارمتا
كارگردان:عليرضا كوشك جلالى


postman.gifبازيگران:

ژوزف تراتينك، آدام هيلدنبرگ، ماريون ماينكا و دنيا دوگمانى

قطعه‌اى شاعرانه و سياسى ۱۱ سپتامبرى ديگر در تاريخ!
يادى از كودتاى فاشيستى شيلى در
۳۵ سال پيش!

با اين نمايش آنتونيو آسكارمتا فضا و هيجانات سال ۱۹۷۰، اندكى پيش از انتخاب آلنده به عنوان رئيس جمهور شيلى، را به خوبى منعكس كرده است. اثرى كه رسانه‌ها آن را "زيباترين روايت عاشقانه‌ى جهان" توصيف كرده‌اند. اثرى در ستايش پابلو نرودا و خلق شيلى كه در شرايط دشوار نيز شادى را وسيله سپرى كردن زندگى مى‌دانستند.

پابلو نرودا شاعر شيليايى بى ترديد يكى از بزرگ ترين شاعران سده معاصر و اسطورهاى ارزشمند از تاريخ زمان ماست. از زندگى نرودا كه برنده جايزه نوبل، سياستمدار، نماينده كارگران و نامزد رياست جمهورى بود، همان گسترش وعمق نيرومندى مى تراود كه اشعار خشم آلود و پر احساس او داراست. اين نمايش انسانى را به خواننده مى نماياند كه طنز و شوخ طبعى، شور زندگى و عمق احساسات، او را در چشم مردمان شيلى و سراسر دنيا گرامى و عزيز كرده است.

postman3.gif
   در اين نمايش ما شاهد تاثير عميق او بر توده ها هستيم. او آموزگار عشق است. ماريوى پستچى در ارتباط با شاعر بزرگ به رمز و راز عشق پى مى برد و مثل يك بيمار مسرى عشق را در سراسر شيلى شايع مى كند، نسلى را عاشق مى كند. عاشقانى كه بعد از كودتاى فاشيستى ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، به طراحى آمريكا، ناجوانمردانه قلع و قمع مى شوند. به گزارش سازمان عفو بين الملل بيش از ۳۵۰۰۰ نفر در جريان اين كودتا جان خود را از دست دادند. ۱۱ سپتامبرى كه آگاهانه به فراموشخانه تاريخ سپرده شد و بسيارى از سياستمداران غربى، از جمله اشتراوس آلمانى ۳۵ سال پيش از آن به نيكى ياد كردند. پابلو نرودا درست دوازده روز پس از مرگ دوستش سالوادور آلنده دق مرگ مى شود.

نمايشى در باره دوستى و عشق، در باره شعر و لذت، در باره آزادى و سياست!

عکسها از اصغر نصرتی


نخستين اجرا: ۴ سپتامبر ۲۰۰۸، اجراهاى بعدى:
۵،۶،۱۲ و ۱۳ سپتامبر، ۱۶ و ۱۸ اكتبر،

 ۱۳ و ۱۵ نوامبر و ۲۶ نوامبر (در چهارچوب فستيوال تاتر ايرانى كلن)

مكان: Severins-Burg-Theater, Eifelstr. 33, 50677 Köln
تمامى اجراها راس ساعت
۲۰ خواهد بود.

اطلاعات و رزرو بليط:
0178-7747486

0221-321792
www.alijalaly-ensemble.de

| (نظر دهيد)

به مناسبت درگذشت دکتر مهدی فروغ از خانم گوشه گیر خواهش کردم که برای سایت چهره مطلبی تهیه کند که او نیز بسان همیشه چنته اش پر بود و باز مانند همیشه بی دریغ.

خانم گوشه گیر نه تنها سالها در دانشکده دراماتیک درس خوانده و از نزدیک دکتر فروغ و تدریس او را لمس و جذب کرده، بلکه چند صباحی هم در کتابخانه ی دانشکده کارمند زیر دست دکتر فروغ بوده است. علاوه بر اینها خانم گوشه‌گیر مانند هر انسان قدرشناس در دوران زندگی و اقامتش در آمریکا به احیا و تداوم دوستی با دکتر تلاش ورزیده و این دوستی را همواره تازه و پایدار نگه داشته است. تماس مداوم وی با دکتر فروغ و همکاری در برپایی بزرگداشت مراسم نودمین سال تولد دکتر و بسیاری دیگر نمونه ها نشان از تماس مداوم خانم گوشه گیر با دکتر فروغ و قدرشناسی از وی بوده است. احترام و توجه خانم گوشه گیر به دکتر فروغ نیز از نادر رفتارهای تبعید است که تنها در نزد اندک شماری از ما ایرانی ها هنوز باقی مانده است. در پایان با سپاس از خانم گوشه گیر برای ارسال این مطلب و عرض تسلیت به بازماندگان دکتر فروغ، بخصوص فرزند ایشان، یاد دکتر فروغ را گرامی میداریم.

 اصغر نصرتی - سایت چهره

 

 

دکتر مهدی فروغ را بیاد بیاوریم!

 نوشته عزت گوشه گیر

ezzatgoushegirwebphoto2.jpg
  

در زمانه ی دروغ، وقتی که آدم از شنیدن دروغ و ابتذال اشباع شده است. در زمانه ی بیگانگی، از خودبیگانگی، خردگرایی مطلق، در زمانه ی من، من، من ها، و نه من همین که هستم ... در زمانه ی سالاری و اقتدار قدرت گرایی های پوشالی، دکتر مهدی فروغ تنها، اما با پرنسیب های ممتاز، نادر و کمال گرایانه در خانه ی کوچکی که سالها در آن به سادگی زندگی میکرد ... با گنجینه ای غنی از تاریخ، هنر و فرهنگی روایت نشده ... از عشق، از شور، از شیفتگی، از عاطفه، از احترام، از استقامت و ایستادگی ... از شکیبایی ... از سکوت و کمال گرایی ...

آدم وقتی که به دیدار دکتر فروغ می رفت، موقعی بود که دلش برای «انسان دیدن» تنگ می شد. بعد از دیدار دلش باز می شد. یعنی مثل این بود که یک پرنده ی آزاد، در قفس را باز میکرد. ... آهن بر آهن، آدم با آدم، انفجار و تکه تکه شدن، ... آوازی خوش سرمیداد و بعد میپرید و میرفت. ... که آدم را هم به صعود میکشاند و هم به عمق ... دکتر فروغ حقیقتا صدایی خوش داشت، اما هرگز در مجالس عمومی آواز نمیخواند ...

دکتر فروغ بنیانگذار دانشکده هنرهای دراماتیک و تاتر آکادمیک در ایران، در 24 سپتامبر 2008 در سن 97 سالگی در خانه سالمندان HCR Manor Care در شهر نورث بروک ِ ایلی نوی در گذشت. در مراسم تدفین او، بهمراه پروفسور سیروس (علی) فروغ، شماری از دوستان وی نیز حضور داشتند.

دکتر فروغ تا یکسال و چند ماه پیش، وقتی که پسرش سیروس چند روز ار هفته را در دانشگاه کارنگی ملون پسیلوانیا به تدریس مشغول بود، اغلب اوقاعت در خانه اش تنها زندگی میکرد. هنوز طبق عادت همیشگی اش ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشد. رختخوابش را مرتب میکرد. اگر سرما استخوان سوز نبود، نیم ساعت پیاده روی میکرد و در آشپزخانه ای که بسیار مرتب بود، به آشپزی میپرداخت. کتاب میخواند و مینوشت. همسرش فخرزمان دولت آبادی را در سال 1992 از دست داه یود. من نمیدانم با تنهایی چگونه برخوردی داشت؟ و نمیدانم راز جوانی و جوان اندیشی اش در چه بود! او شاید همچون مانوئل د ِ الیویرا کارگردان 100 ساله ی پرتغالی، راز جوانی را «در کار» میدانست. در هنر چگونه زندگی کردن، در داشتن دیسپلین و پرنسیپ های عالی و کمال گرایانه ...

در سالگرد تولد نود سالگی اش که توسط خانه ایران در شیکاگو جشن گرفته شد و خلیل موحددیلمقانی نیز حضور داشت، وی بمدت یکساعت، بلیغ و پر محتوا، با یک انرژی جوان و صدایی نیرومند سخنرانی کرد، که حضار را شگفت زده کرد. این شگفت زدگی در سال 2006 در بزرگداشتی که دانشجویان دانشکده هنرهای دراماتیک در لوس آنجلس برای وی ترتیب داده بودند نیز بچشم میخورد. مهوش آژیر دوست دوران دانشکده ام و بازیگر تاتر، چند روز بعد از دیدار با او، در یک گفتگو تلفنی دوستانه بمن گفت که: «آنچه بیش از هر چیز حس تحسین و شگفتی مرا برانگیخت، شکوه و وقار انسانی دکتر فروغ بود. پرنسیب های نادری که آدم کمبودشان را بسیار حس میکند."

دکتر فروغ از یک پدر روحانی و مادری زحمتکش و قدرتمند در اصفهان بدنیا آمد. در پنج سالگی پدرش را از دست داد و مادرش او را به تنهایی اما با دانش و حشمت بزرگ کرد. احترام و ارزش گذاری خاص دکتر فروغ به زنان از نوع تربیت ویژه مادرش بعنوان یک مادر تنها تاثیر پذیرفته بود. او ساعات طولانی در باره شهامت و بزرگ منشی مادرش در مقابله با دشواریها و تنگ نظریها صحبت میکرد و تاکید می کرد که رهبری و هدفمندی مادرش در دانش و فرهنگ،، او را چنین محکم و استوار بارآورده است. دانش، اراده و تجربه، عناصری بودند که جوهر و اساس دکتر فروغ را شکل داده بودند و هنر زندگی کردن و بارور زیستن را در او تقویت کرده بودند.

در چنین زمانی که وی از زنان بزرگ اما گمنام تاریخ همچون مادرش سخن میگفت، من و دوستانم میخواستیم با ضیط صدا و فیلمبرداری از او، تاریخ و روایات شفاهی مهم در باره زنان را به ثبت برسانیم، اما وی تا آخرین لحظه ی زنگی اش هرگز اجازه نداد که با ثبت صدا و تصویرش، چهره ی پر رمز و راز و حقیقت گوی او آشکار شود. او میگفت: شما میتوانیدهرچه من میگویم بر روی کاغذ بیاورید، اما نوع دیگرش را نه! ...

آیا او با رمانتیسمی خاص ابهت تاریخی بودنش را نمیخواست دیجیتالیزه بکند؟ آیا عشق او به هنر «تاتر» به «آن»، به هنر «زنده» آنقدر عمیق بود که خاطره اندوزی را در سلول های ذهن، به نوار دیجیتال فیلم و صدا ترجیح میداد؟ آیا او در امیزه ای از سادگی و پیچیدگی، انسن را با فرصت طلبی هایش در مخدوش کردن حقیقت پیوسته، در مد نظر داشت؟ آیا او در نهایت اعتماد، بی اعتماد بود؟

آیا او در حقیقت گویی و حقیقت گرایی به طور مطلقی مطلق گرا بود؟

آیا این خصیصه های خالص او و استفاده از واژه قدرتمند «نه» نبود که او را منحصر به فرد کرده بود؟

نمیدانم!                                                 

                                                                                دکتر فروغ در جشن نودمین سال تولدش (2000)

forogh-web.jpgنتیجه ی کوشش های دکتر فروغ و تعلیمات ویژه ی مادرش این شد که بعد از پایان تحصیلاتش در دانشسرای عالی تهران در سال 1938 به دانشگاه آکسفورد فرستاده شد و پس از آن به رویال آکادمی هنرهای دراماتیک در لندن. در اواخر جنگ جهانی دوم به ایران بازگشت و در دانشسرای عالی موسیقی شروع به تدریس کرد. حاصل تدریس آن سالها کتاب «چگونه از موسیقی لذت ببریم» بود. بعد از 5 سال عازم آمریکا شد و در دانشگاه کلمبیای نیویورک، دکترایش را در رشته ادبیات و هنر دریافت کرد.

بعد از بازگشت با فخرزمان دولت آبادی دختر حاج میرزا یحیی دولت آبادی، یکی از بانیان قانون اساسی ایران و عضو مجلس در دروان مشروطیت، ازدواج کرد.

فخرزمان دولت آبادی از اولین زنانی بود که برای تحصیل ویلن در موسیقی کلاسیک به بروکسل رفت و بعد از بازگشت به ابران در دانشسرای عالی موسیقی و همچنین در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.

دکتر فروغ بعد از تاسیس دانشکده هنرهای دراماتیک، با استفاده از برنامه های آموزشی دانشگاههای معتبر تاتری اروپا و آمریکا، دانشجویان را در دو سال اول عمومی با مواد درسی گوناگونی از جمله: فسلفه، میتولوژی، تاریخ اساطیر، متدولوژی، جامعه شناسی، روانشاسی، ادبیات، نقد و انتقاد تاتر، فن بیان، سینما، موسیقی، تاتر سنتی و تعزیه و سپس دروس اختصاصی هر رشته در دو سال بعد آشنا میکرد. وی همچنین با ترجمه آثاری همچون «باغ وحش شیشه ای» اثر تنسی ویلیامز، «پدر» اثر آگوست استریندبرگ و «تکنیک نمایشنامه نویسی» اثر لاجوس اگری، نمایشنامه نویسان جوان را تشویق میکرد که با تسلط و دانش بر آثار بزرگان تاتر غرب، خلاقیت خود را پرورش داده و شیوه و فرم نوینی را در نوشتن بیافرینند.

در دوران انقلاب، زمانیکه برای دیدار پسرش به امریکا آمده بود، اموال او که شامل یک خانه و کتابخانه ی شخصی بسیار بزرگی بود، مصادره شد و وی به همراه همسرش ناگزیر در شیکاگو ماندگار شد.

در مراسم هفت وی که در دانشگاه نورث ایسترن به همت دکتر حمید اکبری برگزار شد، پروفسور سیروس فروغ ضمن پرداختن به جنبه های گوناگون زندگی پدرش، از دوران تبعید بعنوان سختترین دوران زندگی خانوادگی شان یاد کرد:

"ما همه چیزمان را از دست داده بودیم. زمانی بود که خرید نان مشکل اساسی ما شده بود. من مجبور بودم برای تامین معاش زندگی چند برابر کار کنم و در بسیاری از موارد کنسرت هایم را منحل کنم. مهمتر از همه بخش عظیمی از وجود پدرم را (به علت مشغله ی کاری) هرگز نتوانم بشناسم. تنها راه این بود که از خدمات اجتماعی دولتی کمک بگیرم. پدرم مصرانه این پیشنهاد را رد می کرد و آنرا علیه منش و وقار خانوداگی مان تلقی میکرد. اما (عاقبت) مجبور به قبول آن شد، (در این ارتباط  روزی برایمان تعریف کرد)

" در اداره ی خدمات اجتماعی وقتی خانم بسیار سرشناسی را در صف دیدم، از خجالت آب شد!

به او گفتم: "مطمئن باشید که آن خانم هم به مشکلی همچون مشکل شما دچار شده بوده اند."

هر چند سالها بعد از او خواسته شد که به ایران برگردد و به تدریس ادامه بدهد، اما او اکنون با ایران به دلیل حکومتگران سرکوبگرش غریبه شده بود، از همین رو هرگز نمیتوانست دوباره به کشورش برگردد. ... و هرگز بازنگشت! او نیز با پرچم سه رنگ ایران، بدون نشان و علامتی بر آن، در کنار همسرش به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری او گفته شد:

" او در یک خانواده ی معمولی به دنیا آمد، اما به یک انسان با شکوه بدل شد."

 

یادش گرامی باد!

 

 

 

 

 

| (نظر دهيد)

دکتر مهدی فروغ یکی از پیشکسوتان تاتر ایران درگذشت. دکتر فروغ در سال 1290 در شهر اصفهان به دنیا آمد و درسن نود و هفت سالگی (24 سپتامبر 2008) در آمریکا چشم از جهان فرو بست!

در اینجا برای آشنایی بیشتر از زندگی نامه شخصی و هنری دکتر فروغ مطلبی را درج میکنیم که پیش از این در شماره نهم کتاب نمایش (دی ماه 1379/ دسامبر 2000) به مناسب بزرگداشت وی در آمریکا درج شده بود. این نوشته به همراه دو نوشته دیگر توسط خانم عزت گوشه گیر برای کتاب نمایش تهیه شده بود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و همچنین دیگر مطالب مرتبط میتوانند به بخش کتاب نمایش ِ سایت مراجعه کنند.

 

 

forogh-web.jpgفرازهايي از زندگينامه‌ي دكتر مهدي فروغ

دكتر مهدي فروغ در 23 آبانماه 1290 در شهر اصفهان در محله‌ي دالبتي چشم به جهان گشود. پنج ساله بود كه پدرش بدرود زندگي گفت و مادر شيردل و قدرتمند, به تربيت او همت گماشت.

تحصيلات ابتدايي را وي در دو مكتب و پس از آن در مدرسه‌هاي جديدالتاسيس اصفهان گذراند و دوره‌ي متوسطه را در اصفهان و شيراز ادامه داد و سپس به تهران رفت و در دانشسراي عالي ثبت‌نام كرد. در آغاز ورود, وي به رياست انجمن تآتر و موسيقي دانشسراي عالي انتخاب شد.

دكتر عيسي صديق در زندگينامه‌ي خود مينويسد: "در انجمن نمايش و موسيقي دانشسراي عالي, عده‌اي از دانشجويان استعداد و موهبت خاص خود را ظاهر ساختند و از بين آنان اشخاصي مانند روح‌الله خالقي, بركشلي, مفتاح و مهدي فروغ مصدر خدمات مهم به موسيقي و نمايش شدند."

پس از پايان يافتن دوره‌ي تحصيل در دانشسراي عالي, مهدي فروغ در آغاز سال 1317 عازم انگلستان شد و به آكادمي پادشاهي هنرهاي دراماتيك راه يافت و بعنوان بهترين شمشيرباز سالِ در آكادمي انتخاب گرديد و به دريافت جوايزي نائل آمد.

پس از گرفتن ديپلم در پايان سال 1324 به ايران بازگشت. در شرايط نامطلوبِ پس از جنگ جهاني دوم كه ايران از نظر اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و آموزشي در شرايط نابساماني بسر ميبرد, وي به تدريس فرم و زيباشناسي در موسيقي در هنرستانِ عالي موسيقي مشغول شد.

در تابستان سال بعد, وي با فخرالزمان دولت‌آبادي كه نخستين دختر ايراني بود كه كه ضمن تحصيل موسيقي غربي در كنسرواتوارهاي موسيقي بلژيك به تدريس نيز اشتغال داشت, ازدواج كرد.

در سال 1329 با خانواده عازم آمريكا شد و در دانشگاه كلمبيا در رشته‌ي ادبيات و نمايشنامه‌نويسي و صحنه‌آرايي به تحصيل پرداخت.

در سال 1335 به ايران بازگشت و اداره‌ي هنرهاي دراماتيك و سپس دانشكده هنرهاي دراماتيك را تاسيس و دو كتابخانه‌ي مهم فرهنگي را نيز داير كرد.

از سال 1341 تا 1354 رياست اداره هنرهاي دراماتيك و دانشكده هنرهاي دراماتيك را بر عهده داشت. وي سالها به تدريس تاريخ ادبيات موسيقي علمي, زيباشناسي در موسيقي علمي, نقد و بررسي هنر و ادبيات نمايشي, فن بيان و نمايشنامه‌نويسي, كارگرداني و آواشناسي و تاريخ تآتر جهان مشغول بود.

از سال 1335 به تاليف و ترجمه‌ي كتابها و نمايشنامه‌هاي متعددي پرداخت. از جمله آثاري كه دكتر فروغ به فارسي برگردانده است بدين قرارند :

1- پدر؛ آگوست استريندبرگ, نشر ابن‌سينا تهران1336.

2- باغ‌وحش شيشه‌اي؛ تنسي‌ويليامز, نشر معرفت و فرانكلين,تهران 1336.

3- اشباح؛ هنريك ايبسن, بنگاه نشر و ترجمه, تهران 1339.

4- خانه‌ي ارواح؛ هنريك ايبسن, بنگاه نشر و ترجمه, تهران 1339.

5- فن نمايشنامه‌نويسي؛ لاجوس اِگري, انتشارات زوار, تهران 1336.

6- چگونه از موسيقي لذت ببريم؛ آرون كوپلند

7- مردان موسيقي؛ والاس براكوي و هربرت وانيسك,

8- شاهنامه و ادبيات دراماتيك؛ اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر, تهران 1354.

9- قرباني دادن ابراهيم در تعزيه ايراني, سازمان جشن‌و‌هنر (متن انگليسي).

10- مديريت مجله نمايش؛(به همراه پرويز سلطاني), از انتشارات اداره هنرهاي دراماتيك (هنرهاي زيباي كشور), دوره دوم, تهران 1338

علاوه بر اينها دكتر فروغ نمايشنامه‌هايي نيز نوشته است و همچنين آهنگهاي فراواني ساخته است كه همگي آماده چاپ هستند.

فرزند ايشان دكتر علي (سيروس) فروغ كه متبحر در نواختن ويلن كلاسيك است, هم اكنون در دانشگاه روزولتِ شيكاگو به تدريس اشتغال دارد.

پنجشنبه 19 آبان 1379

| (نظر دهيد) 2 نظر داده شده
نگاهی به سریال «مرد هزار چهره» اثر مهران مدیری

اصغر نصرتی (چهره)

 

"من بی دفاع هستم!" چنین پایان میگیرد، مرثیه ای که سریال «مرد هزار چهره» نام گرفته است. مهران مدیری اگر پایان خوش سریال را حذف می‌کرد تراژدی انسان امروز ایرانی در جنگلی به نام اجتماع، تصویری واقعی‌‌تر می یافت. نمی‌دانم این تصمیم برای هالیودی کردن کار رخ داده، آنگونه که سنت سریال‌سازی ایرانی و چه بسا خارجی است، یا قصد آن بوده که  بار سنگین زندگی امروزی انسان ایرانی سبکتر جلوه کند که تا شاید تماشاگر از حجم اندوه آن در ظلمات افسردگی غرق نشود. شاید هم تحمیل و خواسته آقایانی ست که بر مسند قدرت و تصمیم نشسته‌اند، هرچه باشد وصله‌ی ناچسب اجباریی بود که بر تن سریال و به پایان آن اضافه شده بود. از سوی دیگر برخی لودگی‌ها و کاریکاتور‌سازی‌ها هم به مرتبه طنز اجتماعی کار صدمه زده بود. اما همه‌ی این اضافه‌جات اجباری یا اختیاری نتوانسته بودند لطمه جدی بر طنز و نگاه موشکافنه مدیری به لایه های پرپیچ و خم زندکی اجتماعی وارد کنند و از همینجا ست که باید مدیری را تحسین کرد. او سعی دارد انسان بی دفاع و تنها را که تا حدی هم ناآشنا به «هنجارهای» اجتماعی است و چه بسا خود «ناهنجار» و «عقب مانده» می‌نماید،  تصویر کند. مسعود شصتچی اما از خود تصور دیگری دارد. به قول فروید میان «من» و «او» وی فاصله افتاده است. تنها گاهی «من» و «او» یکی می‌شوند. تنها گاهی «او» از «من» و «من» از« او» خرسند است. آنهم فقط در ابتدای سریال که هنوز کارمند بایگانی شیراز است. یعنی تا زمانی که او عملا تنهاست و تماس آنچنانی با مردم جامعه به معنای دقیق آن ندارد. در این دوران تماس او ذهنی و آرزویی است. به ویژه اینکه این تماس بسیار محدود و یک سویه است؛ او در زیرزمینی میان پرونده‌ها پنهان گشته، چه بسا که مدفون شده است. جایی که حتی شماری از وجودش هم بی‌خبرند، حتی رئیس اداره. آنجا اما او از خود خرسند است و به قول روانشناسان متعادل! در غیر اینصورت «من» و «او» ی شصتچی بر هم تطابق ندارند. او با تماس نخستین شخص و بیان و پیگیری نخستین نیاز اجتماعی خویش دچار «عدم تعادل» می‌شود و ناهنجاری، عقب مانده‌گی‌اش، آشکار می‌گردد و شکل یک معضل اجتماعی می‌گیرد. در چنین وضعی است که به قول خودش بی دفاع می‌شود. آیا براستی این جامعه است که ناهنجار است و یا مسعود شصتچی؟ پرسش اساسی سریال «مرد هزار چهره» نیز همین است. آیا به راستی این شصتچی ست که ناهنجار است یا این جنگل که اجتماع نامیده شده؟ پرسش اینجاست! مهران مدیری عملن با طرح این پرسش تماشاگر را به اندیشه برمی‌انگیزد. خود او اما در پایان سریال بدین پرسش، با احتیاطی لازم، در نقش مسعود شصتچی، در دادگاه، آنهم رو به دوربین، پاسخ کوتاه و محزون، اما عمیقی می دهد؛ او خود را "شریف و  بی دفاع" می‌داند. این همه‌ی ناهنجاری است که از وی رخ داده است. یعنی همه ی جرایم اجتماعی او نه براساس سودجویی شخصی، بلکه برعکس، بر اساس نگاه «وارونه» او به کارکرد «قوانین» نوشته و نانوشته‌ی جامعه است. او تا آخرین لحظه این نگاه وارونه را که دیگران به او تحمیل می کنند، نوعی بازی تلقی می‌کند، بازیی با سرانجامی خطرناک! در این بازی اما سود از آن کسانی است که به او این بازی را تحمیل کرده‌اند و زیان نصیب مردی می‌شود که جامعه و مردمش او را «مرد هزار چهره» می‌نامند. جامعه ای که خود به مراتب هزار چهره تر و به مراتب فاسدتر از مسعود شصتچی ست. گناه مسعود شصتچی عملن در عدم درک «قاعده» بازی‌ست! مدیری در این کار از یک تحلیل‌گر صرف اجتماعی که تبلیغ عدالت اجتماعی می‌کند فراتر رفته و سعی دارد مکانیزم دیالکتیکی جامعه‌ی مبتنی بر فساد و چند چهره‌گی ایران و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر را تصویر کند. از این رو مدیری از یک تصویرگر خطی به یک تحلیل‌گر عمیق تبدیل شده است و برای آن که خود و تماشاگر را دچار احساسات رقیق همدردی با داستان اندوهگبن مسعود شصتچی نکند، نه تنها قالب طنز را برای این محتوا برگزیده، که تخصص و توانایی خود او است، بلکه جا جای سریال، با تکنیک نیک «فاصله‌گذاری» بیننده را مجبور به قضاوت می‌کند. مدیری با این تکنیک همواره بیننده را از تماشای عافیت‌طلبانه‌ی خویش جدا کرده و او را با صحنه‌های دادگاه، از رویای شیرین داستان به واقعیت تلخ قضاوت، می‌کشد. این شوک  دائمی تماشاگر را از خمودگی‌ غیر فعال به شرکت «فعال» می‌کشاند. نکته‌ی جالب در این کار نقش فعال مسعود شصتچی به جای قاضی، دادستان و وکیل‌مدافع زبان بسته است! ابتکار عمل این صحنه‌ها همگی در دست مجرم است و نه در دست دادگاه!
| (نظر دهيد)

آرشيو